Uthålliga energiligan

The World Energy Council, WEC, gör Ã¥rligen en översyn över hur världens länder fungerar ur energisynpunkt. Det är ett omfattande material där man ser pÃ¥ självförsörjning, tillgänglighet och uthÃ¥llighet. De kallar det “Trilemma”. Sverige placerar sig högt i listan och ges “värdigheten” AAA i ett system som liknar klassificering av kreditsäkerhet (se bild).

De rapporterar ocksÃ¥ om energieffektivisering och säger att det gÃ¥r helt Ã¥t fel hÃ¥ll (New report to highlight alarming slowdown in energy efficiency improvements) när de aviserar en rapport som ännu inte är tillgänglig. Det finns emellertid en press-release där man utvecklar temat lite grann men av vilken det framgÃ¥r att man fallit i en gammal “ekonomfälla” och vill göra gällande att samhället rangordnat alla investeringsobjekt och redan Ã¥tgärdat de billigaste:

The rate of energy efficiency has decreased in the last decade, especially in developed countries, which have already used the “easiest” measures and must now think of innovative measures: this is particularly the case in Europe for the renovation of existing buildings.

Men bortsett från denna lilla lapsus visar och understryker rapporten att energieffektivisering tjänar flera politiska syften för en sund ekonomi. Vilket troligen gäller även i Sverige även om vissa vill göra motsatsen gällande.

Läs mer

Månadsindelade arkiv