Vad har vi lärt av kriserna?

Vi borde ha lärt oss något av finanskrisen, den ekonomiska krisen och klimatkrisen. Några inlägg har synts om att vi måste satsa på en mera robust och uthållig ekonomi, att välstånd inte kan mätas med BNP och att tillväxt i sig skapar lycka. Men om det blivit till mera än rubriker är tveksamt.

Eller ändå - Det finns en skiss till en hållbar ekonomi i en ny bok av Tim Jackson och som baserats på hans rapport (med samma namn), Prosperity without growth. I den återges diagrammet (nedan) som visar sambandet mellan BNP och “upplevd lycka”.

Det upplyser oss att vi i de industrialiserade länderna kan förbli lyckliga även med en mindre resurskrävande livsstil, men att man i Uländerna kan bli mycket mera tillfreds även med små ekonomiska förbättringar. Det finns alltså stora fördelar om vi försöker mötas mot mitten.

En gruppering som kallas Refdefining Progress har justerat nationalräkenskaperna för USA och konstaterat att man under en lång period av tillväxt haft tillväxt utan välstånd genom att deras index (GPI, Genuine Progress Indicator) planat ut sedan 80-talet samtidigt som BNP (GDP) ökat.

Läs mer

Månadsindelade arkiv