Vad rätt Du tänkt fast det blev fel

ACEEE har gjort ett mätinstrument så att länder kan göra bedömningar av hur energieffektiva de är. Så säger de när de marknadsför en ny publikation och metod.

Det var snällt men - nej tack! Det är en hyfsad lista över saker som har betydelse för effektiviteten men själva mätinstrumentet är dubiöst. Redan den först bedömningen visar att de är på fel spår. Det är nämligen energiintensiteten (BNP-dollar per Ton olje-ekvivalent (TOE)). Det innebär att Island ligger risigt till därför att de har en hög energianvändning när de utnyttjar sin geotermi.

Så igen ACEEE - tack, men när vi bedömer världen som helhet skall vi försöka undvika att mäta de andra med oss själva som ideal.

Läs mer

Månadsindelade arkiv