3+ Billioner kronor årligen

Så stor hävdade WTO:s chef, Pascal Lamy, att världsmarknaden är för gröna varor (produkter och tjänster) i et tal i Bryssel. Han påstod också att 90 % av världshandeln transporteras till sjöss och att detta är det bästa sättet ur klimatsynpunkt. Han varnade också för att dra förhastade slutsatser om att närproduktion alltid är bäst och tog bl.a. det kända exemplet om flygtransporterade blommor från Kenya, som under vintern är att föredra framför växthusodlade i Europa.

Läs mer

Månadsindelade arkiv