Vart är vi på väg?

Jovisst skall vi ha en energiomställning. Det är nästan alla överens om. Och länge har bÃ¥de stridropen och tankemodellen kretsat kring kostnader. Man har haft lite olika uppfattning om hur de skall beräknas men nästa alla hävdar att deras idé om de ekonomiska villkoren är rätt och att det är KOSTNADEN som vi skall inrikta oss pÃ¥. Är det? Och om det är sÃ¥ kommer ovillkorligen frÃ¥gan om “För vem?” och “PÃ¥ vilken sikt?” och nÃ¥gra närbesläktade frÃ¥gor.

Alldeles för länge har vi lÃ¥tit oss domineras av ett fÃ¥tal nationalekonomers syn pÃ¥ vad som är ekonomiskt, men i och med att Ã¥rets “Nobelpris” gÃ¥r till en beteendeekonom börjar deras “neoklassiska” synsätt trängas tillbaka. Vid Nobelföreläsningen pÃ¥ fredag eftermiddag sade han (till publikens jubel) ““It is possible to do economics without homo economicus”. (Se hans föreläsning här)

Några saker att grunna på kan vara:
1. Vad vill vi uppnå och vilken utveckling behövs för att effektviseringen skall utnyttjas bättre?
a) Hur kan vi påverka hela marknadsutbudet så att bättre prestanda uppmuntras och förbättras och sämre trängs tillbaka (Bild 1 nedan)
b) Hur kan vi “optimera” utnyttjandet av bÃ¥de effektvisering och förnybar energi (Bild 2 nedan)
c) Hur kan energitjänsterna utvecklas att bli mera omfattande (Bild 3 nedan)

2. Vad är effektivitet?
a) Kostnaden kanske men kan all nytta mätas med kostnader? och hur gör vi när det finns nytta för en men kostnaderna hos en annan?
b) Hur ökar vi acceptansen så att vi får bättre utdelning? Även om potentialen är hög är den oanvändbar om acceptansen är låg
c) är det kanske effektivare att göra valet av effektvisering LÄTT än att utreda kostnaderna i stor detalj

EFFEKTIVISERING FÖRST! (FrÃ¥n MiljömÃ¥lsberedningens seminarium “Hur kan energisystemet bidra till ett ambitiöst klimatmÃ¥l med sikte pÃ¥ 2050?”“)

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv