Vårtecknen blir flera (på energiområdet)

Redan i början på veckan noterade vi hur man inom energibranschen börjat fundera över vilken roll man kommer att ha i det framtida energisystemet.

Det är inte bara i Sverige (kanske minst av allt här) utan även i USA där Edison International gjort en motsvarande omprövning av vad man har för uppgifter i en rapport som heter “The New Energy Future”. De illustrerar landskapet som i bilden nedan och säger att:

The changes in the energy market are pointing to a need for a new kind of service provider.

Deras slutsats innebär att de lanserar en ny affärsgren riktad till sina större kunder. Det skall bli spännande att se fortsättningen!

Och det kommer säkert (förhoppningsvis) mera pÃ¥ temat hur energiföretagen kan ge service till sina kunder. Inte bara som nya prylar utan “produkter” som innebär att man utnyttjar resurserna till ömsesidig nytta.

TrÃ¥kigt bara att i ett annat hörn av rummet sitter nÃ¥gra “tunga” (och tungsinta) aktörer och mumlar sitt mantra “kärnkraft”. Anförda av DN och Näringslivet (bestämd form singularis). Missnöjda med att den ökande mängden förnybar energi givit dem lägre energipriser och utan nÃ¥got pÃ¥tagligt intresse av att effektvisera sin användning nu när de inte längre fÃ¥r skatterabatt genom PFE.

Men sÃ¥ är det pÃ¥ vÃ¥ren. De kyliga regnen upphör inte genast.  tongue wink

Läs mer

Månadsindelade arkiv