Veckans lyckonummer i Bryssel är 20.

Manuel Barroso gläntade på energi- och klimatpaketet som skall lämnas imorgon i Bryssel. Vi vet ju redan att siffran 20 står på omslaget. Effektivisering 20%, förnybar energiandel 20%, minskade växthusgaser 20% och alltsammans till 2020. Men innehållet är alla spända på. Ty bördan skall också fördelas. ?Av var och en efter förmåga!? Och lite fick de höra som var på Lehman Brothers klimatkonferens i London. T.ex. att:

* det blir auktioner på utsläppsrätter (vilket somliga gillar och andra ogillar, se bild nedan)
* länderna kan få hjälpa varandra med andelar förnybar energi eftersom förutsättningarna är så olika (se tabell nedan)
* satsningen på biobränsle för transporter inriktas på 2a generationens bränsle (cellulosabaserad) så att kritiken möts.

Läs mer

Månadsindelade arkiv