Vi KAN klara 2-gradersmålet.

Det är IEA som upprepar sitt budskap om effektivare energianvändning från WEO 2012. Det hänger på 4 åtgärder säger de:

1. Targeted energy efficiency measures in buildings, industry and transport account for nearly half the emissions reduction in 2020, with the additional investment required being more than offset by reduced spending on fuel bills.
2. Limiting the construction and use of the least-efficient coal-fired power plants delivers more than 20% of the emissions reduction and helps curb local air pollution. The share of power generation from renewables increases (from around 20% today to 27% in 2020), as does that from natural gas.
3. Actions to halve expected methane (a potent greenhouse gas) releases into the atmosphere from the upstream oil and gas industry in 2020 provide 18% of the savings.
4. Implementing a partial phase-out of fossil fuel consumption subsidies accounts for 12% of the reduction in emissions and supports efficiency efforts.

Detta nämns i en specialrapport som väl kan sägas föregå WEO 2013 som kommer senare i år. Eller är det så att WEO som tidigare utgavs vartannat år numera kommer varje halvår? En faktor 4-effekt?

Läs mer

Månadsindelade arkiv