Låt hjärtat va´med!

Nu har vi tjatat om energisparande och energieffektivitet i över 35 år och ändå har vi kvar en jättepotential som vi inte har utnyttjat. Jo det är sant att tekniken har förbättrats och att vi är effektivare idag så fenomenet är både försvarligt och förklarligt, men vi måste ändå komma längre - och det är bråttom. Enligt IEA skall merparten av minskningarna i utsläpp av växthusgaser hämtas från effektivisering. Det är rationellt, ekonomiskt och klokt, men just sådana argument är de som vi använt under så lång tid och med så lite resultat.

Jag har försökt fokusera på detta skifte i argumentation dels i en ledarkolumn i Energirådgivarnas medlemsblad Dialog, och dels i en kolumn i EndsEurope (text återgiven nedan). Vi måste göra förändringarna inte bara därför att hjärnan förklarar dem utan också därför att hjärtat längtar efter dem. Annars når vi nog aldrig det stora genombrottet.

Läs mer

Månadsindelade arkiv