We don’t have time for a meeting of the Flat Earth Society

Orden är president Obamas och speglar att hans tålamod med klimatförnekarna har tagit slut. Han fällde dem när han presenterade sin klimatplan häromdagen och annonserade att han också kommer att bruka sina befogenheter att i stora stycken kringgå kongressen där hans motståndare blockerat klimat- och energiinitiativ. Men USA har drabbats av omfattande orkaner, tornados och bränder som antas att till frekvens och styrka vara relaterade till klimatförändringar och har gjort opinionen mera mottaglig för att vidta åtgärder.

Han nämnde också att den omtvistade oljeledningen Keystone som skall ta kanadensisk olja från tjärsandsfält till USA ligger risigt till om det inte kan bevisas att den har miljöfördelar. Hur nu det skulle gå till?

I talet (här i sin helhet) lyfte han också fram de positiva aspekterna på jobb och affärsutveckling. Frågor som säkert kommer upp också i Almedalen i veckan som kommer. Där finns säkert svenska medlemmar av PJS, “Platta Jorden Sällskapet”, representerade!

Läs mer

Månadsindelade arkiv