See you in court, Mr Bush!

Vi kanske måste sluta att skoja med amerikanernas envisa förmåga att driva allt (och alla) till domstol? Staten Massachusetts åklagare och några av kollegorna drar Bush till högsta domstolen för hälsoriskerna som är förenade med utsläppen av växthusgaser. Och utgången tycks inte vara helt given juridiskt sett!

Läs mer

Månadsindelade arkiv