Monday, February 13, 2017

Klimatflyktingar till dags dato 140 millioner

I lördags hölls en första konferens i London om klimatflyktingar vilka beräknas vara 140 millioner varav 85% i Asien. Det är 14 gånger Sveriges befolkning.

FN beräknar att det kommer att vara 300 millioner till 2050 berättar Al-Jazeera.

Fenomenet berör i någon skala alla kontinenter och även i USA drabbas några av de stigande vattennivåerna. I Louisiana försvinner delar av kustremsan och tvingar folk att ge sig av.

Och världens ledare ägnar sig åt att hitta på hur man skall hindra folk att flytta!  mad

Klimatflyktingar till dags dato 140 millioner

I lördags hölls en första konferens i London om klimatflyktingar vilka beräknas vara 140 millioner varav 85% i Asien. Det är 14 gånger Sveriges befolkning.

FN beräknar att det kommer att vara 300 millioner till 2050 berättar Al-Jazeera.

Fenomenet berör i någon skala alla kontinenter och även i USA drabbas några av de stigande vattennivåerna. I Louisiana försvinner delar av kustremsan och tvingar folk att ge sig av.

Och världens ledare ägnar sig åt att hitta på hur man skall hindra folk att flytta!  mad

Läs mer

Månadsindelade arkiv