Wednesday, April 19, 2017

Nudging snart i var mans mun (men inte i Sverige?)

OECD Conferences on Behavioural Insights kommer att göra en stor presentation med representanter från många länder.

Det finns ett visst intresse även här men alltför återhållet trots att till exempel energieffektvisering borde vara ett lysande objekt!

Nudging snart i var mans mun (men inte i Sverige?)

OECD Conferences on Behavioural Insights kommer att göra en stor presentation med representanter från många länder.

Det finns ett visst intresse även här men alltför återhållet trots att till exempel energieffektvisering borde vara ett lysande objekt!

Läs mer

Månadsindelade arkiv