Friday, October 14, 2005

Grattis Anders och Claude!

Energieffektivisering är prisvärt. Två av dem som strider i fronlinjen för effektiviseringen i Parlamentet i Bryssel var nominerade till att bli årets MEP (Member of the European Parliament), Anders Wijkman och Claude Turmes, båda i kategorin Miljö. Anders tog hem det stora priset som årets prestation för att han på ett lyckat sätt sammanfört perspektiven på utveckling och miljö. Chapeau, Messiures!

Och som ett bevis på att priset gick till rätt person och av rätt orsak så rapporterar the Guardian samma dag om bevis på att miljöförstöring orsakar fattigdom.

Thursday, October 13, 2005

En sällsynt strimma av ljus mot en trist horisont.

I Brittiska underhuset skall diskuteras ett tvärpolitiskt initiativ att man skall sträcka sig längre i klimatåtaganden och skapa ett instrument för årlig uppföljning av växthusgaserna.  The Independent beskriver initiativet med den poesi som finns i rubriken ovan.

Utspelet kommer från Liberaldemokraterna som också fått med sig de konservativa men har för avsikt att få med även regeringspartiet. I Danmark har man ju tidigare gjort sådana tvärpolitiska överenskommelser när det gäller effektivare energianvändning och i samma syfte som man gör i Storbritannien.

Wednesday, October 12, 2005

Marknadsmakt fordrar fingerfärdighet.

Vi blir allt rörligare på elmarknaden tycks det. Vi byter oftare leverantör och utövar på det sättet marknadsmakt. Men IEA har givit uttrycket “Power to Choose” en innebörd som också innebär att man måste använda fingrarna och trycka på stoppknappen. Om vi gör det på ett riktigt sätt kan vi inte bara spara pengar utan också utöva marknadsmakt som motverkar koncentrationstendenser!

Ty genom att öka priselasticiteten så påverkar vi direkt företagens möjligheter att ta ut priser som är för höga.
image

Tuesday, October 11, 2005

Energi i ett rödsvart Tyskland

Den nya Tyska koalitionen kommer inte att strida särskilt mycket kring energifrågorna. Det är en bedömning som görs av Der Spiegel nu när dimmorna skingras kring den nya regeringen. Tidningen menar att beslutet om kärnkraftavveckling ligger fast men att frågan om reaktorernas livslängd kommer att diskuteras. De menar också att subventionerna till kolindustrin kommer att bli en debattfråga men inte något som spräcker samarbetet.

En annan tysk tidning, Stern, gör i stort sett samma bedömning men i något andra ordalag.

Vad som händer med deras inställning till effektivisering är inte redovisat annat än i denna bild från Der Spiegel.
image

Monday, October 10, 2005

17 Miljarder + Utsläppsrätter = Sant?

När tunga samhällsföreträdare i en debattartikel hävdar att utsläppsrätterna påverkar elpriserna så att det kostar samhället 17 Miljarder tror man gärna att det vilar på en stabil och kontrollerbar beräkning. Siffran är ju “exakt” till sin natur.

Det finns också en utredning tillgänglig men i den visar det sig att uppgiften om de 17 Miljarderna vilar på ett citat från Råd och Rön. Och på vad baseras deras uppgift?

Jo på en uppgift i en intervju i SVTs Aktuellt! En intervju med en energimäklare och vars huvudsakliga budskap återfinns i Dagens Industri några dagar efter intervjun. I den sägs att företaget gjort en “bedömning” men fortfarande har vi inget handfast material att granska. Är det inte så som vandringssägner kommer till?

Det kan ju vara en korrekt bedömning, men det kan ju också vara så att tal om utsläppsrätterna som orsak till prisökningarna är en bekväm ursäkt för att slippa säga att marknaden inte har tillräckligt omfattande konkurrens. Detta synsätt redovisas på en web-sida där man har till huvuduppgift att granska avgifterna på elmarknaden. Och till denna senare finns också ett underlag där fakta redovisas som underbygger bedömningen.

Friday, October 07, 2005

Nobelpris eller IKEA

I Storbritannien pågår en intensiv diskussion om energiframtiden och The Guardian har gjort en stor genomgång i en artikel som tar sin utgångspunkt i kärnkraften och provar olika lösningar. En slutsats är att effektivisering vore det klart bästa alternativet och att problemet inte sitter i tekniken utan i tillhandahållandet. Den som löser det problemet kan vänta sig ett Nobelpris eller kanske (troligare) har startat energivärldens IKEA!

Citat från The Guardians artikel:

“..........The country could comfortably do away with any pressure to build new nuclear power stations if only we bought and used energy in a smarter way.

What may be required is genius in accounts and marketing rather than nuclear physics or aerodynamics. One of the great failures of Britain’s electricity market is that the companies which supply households with electricity compete to sell electricity at the lowest price, rather than competing to power, heat and light our homes at the lowest price. It’s as if restaurants competed to stuff customers with the cheapest possible food without either party noticing or caring that, each time, two-thirds of the meal was left on the plate.

“Somehow or other, we’ve got to find a commercial answer that makes us money and makes our customers’ lives better by them consuming less energy,” says Skillings. “If I knew the answer, I could go away and collect my Nobel prize right now.”

Thursday, October 06, 2005

Vad kan man lära av missriktad kritik?

IEA har givit ut en liten skrift om hur energieffektivisering kritiserats på olika grunder och granskat kritikens riktighet. Frågan är däremot om övningen som sådan är relevant? Det är väsentligen en betraktelse som utgår från att effektivisering är en produkt som kan ställas mot ökad energianvändning i en valsituation som bara handlar om energi.

På detta sätt tuggar man om samma gamla teser på nytt igen utan att försöka komma närmare vare sig varför eller hur männsikor handlar. Se denna sidas inlägga av den 20 september, (http://fourfact.com/index.php/webloggen/energieffektivitet_r_ingen_riktig_sak/ ).

IEAs granskningslista.

image

Wednesday, October 05, 2005

Är effektivisering för tråkigt för Tony Blair?

Det gångna halvåret har varit remarkabelt genom att så många utspel gjorts på hög nivå till förmån för effektivisering som prioriterat medel för att uppnå klimatmålen. EUs ordförandeland Storbritannien har gått främst och haft en hög profil. Men nu verkar Tony Blair ha börjat tveka.

Enligt Sunday Telegraph sade han vid en mindre offentlig tillställning i New York: “I would say probably I’m changing my thinking about this in the past two or three years…............The truth is, no country is going to cut its growth or consumption substantially in the light of a long-term environmental problem.”

Och kanske ligger det något i det han säger! På samma sätt som det är svårt att “sälja” energieffektivisering med argumentet att det är lönsamt, kan det vara svårt att vinna gehör för något så svårt som klimatpåverkan, om det inte drabbar en själv direkt. Men just därför måste vi se till att effektivisering inte bara blir en fråga om plånbok eller moral utan att det också får andra attraktiva egenskaper. Behagligt inomhusklimat, låg bullernivå, god belysning som inte ger huvudvärk och stress, trygg försörjning, bättre luft, spännande jobb, osv.

Tuesday, October 04, 2005

16 Trillioner Dollar är också pengar.

Så mycket behöver enligt IEA investeras, globalt, i energitillförseln fram till 2030 om vi fortsätter som hitintills. Merparten naturligtvis i den rika världen, OECD-länderna. IEA noterar emellertid också att 1,6 Miljarder människor saknar elektricitet och därmed begränsas i sina möjligheter att utvecklas socialt, ekonomiskt och hälsomässigt. Och sedan noterar man också att det är billigare att investera i effektivisering än i tillförsel i de rika länderna!

Då bjuder logiken att vi i vår del av världen tar det billigaste alternativet och skapar utrymme för de fattigare. Eller hur?

Över sextio procent av de globala investeringarna faller i kraftsektorn, se nedan.

image

Men det är billigare att effektivisera än att satsa på tillförsel

image

Monday, October 03, 2005

Hög ribba kräver ny ansats.

Mona Sahlin vill att Sverige, först i världen, skall göra sig kvitt oljeberoendet till 2020. Det är bra att ribban läggs upp och läggs högt. Men den katalog över åtgärder som hon anvisar ser gammal ut. Skattelättnader, utredningar och forskning. Jaha, och se?n då? Den åtgärdslista som Miljövårdsberedningen lämnade för snart ett år sedan är mycket tydligare och mera lovande. Skall man hoppa högt behöver man bättre ansats

Och kanske har Mona Sahlin redan börjat ta den väg Miljövårdsberedningen föreslog eftersom de började med ett förslag till hög målsättning. Lite annorlunda formulerat men ändå. Och vilken skillnad mot den uppgivenhet som myndigheterna givit uttryck för i sina kommentarer till förslagen!

Friday, September 30, 2005

Utsläppsrätter och marknadsmakt.

Sex tunga namn i fastighetsbranschen tar till orda i DN Debatt 28 september. Rubriken stormar mot utsläppsrätterna och därmed Kyotoavtalet, men slutsatserna handlar
om makten på energimarknaden. En marknad som inte bara vältrar över kostnaderna för utsläppsrätterna på kunderna utan också använder utsläppsrätterna som argument för att trissa upp priset över hela elmarknaden. Debattörerna baserar sig på sin s.k Nils Holgersson utredning om priser på bl.a. el och fjärrvärme. Men de borde betänka en del av makten över marknaden ligger också hos kunden. Att minska utsläppen av växthusgaser är ett globalt solidariskt åtagande som fordrar att vi kan ?Tänka globalt och agera lokalt?.

Ett bergsäkert sätt att påverka priset nedåt är att minska efterfrågan (se “Den egentliga makten över elpriset.”). Och debattörernas företag har en stor och viktig roll i detta. Både enskilt och samfällt.

Man kan också undra över hur avregleringen och den nya marknadssituationen skötts och följts upp. En utredning om detta presenterades i början av året med kommentaren: ? Konsumenterna har inte alltid sett att det blivit bättre i form av lägre priser. Men vi som är experter tycker att för åtminstone fyra av branscherna är vi ganska säkra på att effektiviteten ökat??

Så debattörerna borde riktat sin berättigade ilska mera mot hur vi sköter detta lokalt i Sverige än mot Sveriges roll och åtaganden i världen. Men rubriksättaren kanske ville ha något säljande?

 

 

 

 

Thursday, September 29, 2005

Vems var handduken som Blair kastade in?

Var det hans egen eller G8s? I sitt visions-tal för Labour kongressen öppnad han dörren för ny kärnkraft, men han nämnde det i samband med G8s uppgifter. Så var det ett påstående som gällde Storbritannien eller var det ett allmänt konstaterande? Det är inte så gräsligt länge sedan som han och Göran Persson satte sina krafter på förnybar energi och effektivisering (Blair_Persson.pdf).

Många länder börjar ana att de inte kommer att klara Kyotoåtagandena och vill komma på en lösning. När de börjar räkna på vad det kommer att kosta dem att köpa utsläppsrätter (troligen mest Rysk så kallad “hot air”) blir det stora belopp. Är det de pengarna de vill sätta in i kärnkraft istället? Och följdfrågan, hur mycket effektivisering skulle de fått för dessa pengar?

—————-Citat från Tony Blairs tal————————————
Next year too, building on Britain?s Kyoto commitments, we will publish proposals on energy policy.
Global warming is too serious for the world any longer to ignore its danger or split into opposing factions on it.
And for how much longer can countries like ours allow the security of our energy supply be dependent on some of the most unstable parts of the world?
For both reasons the G8 Agreement must be made to work so we develop together the technology that allows prosperous nations to adapt and emerging ones to grow sustainably; and that means an assessment of all options, including civil nuclear power.

Wednesday, September 28, 2005

En nyväckt energisparare!

Han har fått insikten “the hard way” och han talar om energisparande i termer av uppoffring och inte i termer av effektivitet (Doing more with less), men någonstans skall det börja. Och varje resa börjar med ett litet steg. Välkommen till…..............

image
“We can all pitch in,” Mr. Bush said. “People just need to recognize that the storms have caused disruption,” he added, and that if Americans are able to avoid going “on a trip that’s not essential, that would be helpful.”

Tuesday, September 27, 2005

Skydda inte kunderna för höga energikostnader.

Så lyder en slutsats i Financial Times temaartiklar om oljesituationen. Bakgrunden är att många regeringar i Asien och även några i Europa överväger att kompensera oljeanvändarna för de höga priserna genom subventioner och skattesänkningar. Och visst har priserna stigit men kostnaden är priset multiplicerat med volymen. Ökar den ena kan man minska den andra.

Säkert kommer några att hävda att de drabbas men då bör de också leda i bevis att de inte förrän helt nyligen hört talas om energisparåtgärder. “Det får vara slutgullat med energin”, som ordföranden i Energirådgivarna brukar säga.

Men visst finns det ett samband också mellan pris och volym. Ju mera man efterfrågar av en vara ju högre tenderar priset att bli - och omvänt. Så genom att minska volymen (energispara) så påverkar man också priset till att minska. Man tjänar på både gungorna och karusellen!

Monday, September 26, 2005

Dra ifrån ett kol.

IEA har givit ut en översikt över kolteknik och vad dess förändring kan innebära när det gäller växthusgaserna. Publikationen är i huvudsak en argumentation för ?clean coal? men om man bortser från detta så är den en bra sammanställning över både användning, teknik och styrmedelssituationen idag.

Som t.ex. den här övewrsikten över Europas kolanvändning.
image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv