Tuesday, January 20, 2015

Varde ljus

Så pampig lyder titeln på den första artikeln i The Economist specialrapport om Energi och Teknik i senaste numret. Rapporten kan laddas ned gratis tack vare sponsring från Accenture, ett företag som skrivit en hel del bra saker om hur energimarknaden förändras. Hade de haft tillgång till rapporten först hade de kanske tvekat!?

Den verkar nämligen vara ett hopkok på olika intervjuer från alla sidor i energidebatten men där författaren inte själv förmått värdera det som sägs och sätta in det i ett större sammanhang. Framför allt är man riktigt okunnig om hur ny teknik kommer in och tar plats på marknaden. Att “lärinvesteringar” behövs och ligger bakom de prestandaförbättringar och sjunkande kostnader som syns för både vind och sol.

Det blir parodiskt tydligt när man skriver: “....subsidies for primitive green technology, such as the current generation of solar panels, have been a “colossal mistake”. It would have been much better, he argues, to invest in proven technologies such as electrical interconnectors (linking Britain and Norway, for example) and support research into new kinds of solar power,...” Det som skymtar fram är tron på att det finns en direkt koppling mellan forskning och marknad så att när man forskat fram det nya så kan den tekniken kliva rakt in på marknaden och ta över.

Skälet att man hamnar där är troligen att man lyssnar på (och citerar) Dieter Helm som för några år sedan skrev om klimatproblemen och fick följande recension i The Guardian:  “I was left wondering what planet Helm was inhabiting and could I possibly move there? There, greens are in control, taxation is not contentious and is more efficient and easier to introduce and harmonise than traded instruments, border taxes can be introduced without the need to even consider the possibility or implications of trade wars, gas prices are cheap and not adding anything to consumer bills, and there are plenty of new exciting technological breakthroughs just around the corner that can be brought to market without first going through any kind of cost reduction curve.”

Just det! Har man bara ett schysst trollspö så klarar vi nog klimatkrisen också.

Fortsättning följer! Risken är nämligen stor att The Economists syn och värderingar kommer att åberopas och sätta ribban i debatten.

Monday, January 19, 2015

Låt oss anta att vi har ett trollspö

Det finns flera historier om hur ekonomer löser problem och som börjar med orden “Låt oss anta”. Nu verkar det som om The Economist i sitt senaste nummer visar att det inte bara är en historia utan verklighet. Men låt oss börja med deras alldeles korrekta uppmaning att “Fånga Dagen” nu när oljepriset sjunker kan man ta bort alla subventioner vars syfte varit att hålla energipriset lågt där de förekommer världen över. Man kan till och med göra som de säger omvända tricket att spara in skattepengarna från subventionerna och vända dem till skatteintäkter. Världens chans alltså!

Men sedan börjar det glappa!

De konstaterar att priset för renare energikällor också är i fallande (...the price of cleaner forms of energy is also falling…) men har inte förstått att detta sker till följd av massiva riktade insatser för ” marknadens tekniklärande” (..In Europe the giveaways are a little different—billions have gone to wind and solar projects…). Och ännu värre de har gjort egna tolkningar utan att kolla Tysklands energistatistik (... Germany’s rushed exit from nuclear power ended up helping boost American coal and Russian gas….)

De hävdar att man genom skatter kan styra om från fossilanvändning till andra energislag men om de skattehöjningar de argumenterar för är avsedda att ta tillvara det ekonomiska utrymme som prissänkningarna ger så står vi ju bara kvar på samma gamla kostnadsnivå som var otillräcklig för att minska fossiltörsten. (With petrol and natural gas getting cheaper by the day, ..... Higher taxes would encourage conservation, dampen future price swings and provide a more sensible way for governments to raise money.)

Och ännu märkligare blir det när de vill exploatera dyrare och mera miljöskadliga fossilresurser samtidigt som fossilpriserna sjunker! (America should approve Keystone XL and lift its export restrictions, while European politicians should make it much easier to exploit the oil and gas in the shale beneath their feet.)

Det verkar som om The Economist är offer för det som kallas “solution bias” det vill säga att när man inte gillar lösningen så förnekar man och omformulerar problemet. För om man bara har ett bra trollspö så löser man det nog.

Friday, January 16, 2015

EOM 2.0

Energikommissionen är snart här och positioneringarna har börjat där olika parter markerar vad de tycker är viktigt. En fråga som med säkerhet kommer att aktualiseras är organisationen för elmarknaden där man med hänvisning till leveranssäkerhet kommer att hävda att det behövs en “kapacitetsmarknad”, dvs särskild ersättning för dem som med kort varsel kan starta upp anläggningar.

Då kan det kännas tryggt att veta att denna fråga redan är utredd med stor grundlighet i Tyskland och man har kommit fram till att det inte behövs! Man vill istället reformera dagens “Energy Only Market” (EOM), där all ersättning baseras enbart på energileverans och inte effekt, med bland annat bättre möjligheter till styrning av belastningar (Demand Response). Man kallar det EOM 2.0 och menar att eventuella effekttillskott kan upphandlas centralt, se bild nedan.

Ny Teknik hade nyligen en artikel där samma frågor sammanfattas och där den tyska linjen närmast motsvaras av den lösning som bär numret 2.

För den intresserade så finns mera detaljer i en utredning som tyska regeringen tillhandahåller.

Den riktiga kortversionen lyder emellertid “EOM har dött, leve EOM”. Låter väldigt otyskt i sin korthet! grin

image

Thursday, January 15, 2015

Ett helt zoo av okända djur

Energieffektviseringens plusvärden (multiple benefits) har på ett föredömligt sätt beskrivits av IEA och startskottet har därmed gått för att bättre kunna kartlägga hur dessa “okända djur” skall kunna fångas och tämjas.

Senast har ACEEE i USA gjort en översikt över vad det kan handla om och hur man kan utrusta expeditionen till denna del av djungeln.

* Make the full range of energy efficiency benefits more transparent to business investment decision makers.
* Stimulate the market for energy efficiency solutions by improving business-sector understanding of—and thus demand for—energy efficiency and its benefits.
* Expand the body of knowledge that can be used to promote energy efficiency to business facilities.
* Refine the cost–benefit evaluation of economic and societal benefits resulting from energy efficiency programs.
* Improve the determination of energy efficiency rebates and incentives offered by utilities and similar program authorities

Den listan skulle nog också den kommande svenska energikommissionen kunna titta på.

Wednesday, January 14, 2015

Bromssträckan blir kortare

Vi har 15 till 25 år på oss att sluta använda fossila bränslen enligt en studie från University College London omnämnd i New Scientist. Om vi menar allvar med 2-gradersmälet alltså.

image

I detaljerna visas att möjligheterna att använda det som finns kvar har en geografisk aspekt men det ändrar inget i totalresutatet.

När får vi se detta avspeglas i affärssidornas bedömningar av vilka aktier som är värda att köpa och vilka som inte är det? 

Tuesday, January 13, 2015

Kan ovanor bli omvanda?

Glöm inte webinariet den 14 januari kl 15. “Behavioural changes are necassary to get the full impact on energy efficiency. What works and what doesn’t”
Anmälan på http://www.leonardo-academy.org/course/details.php?id=289. När detta skrivs finns 250 anmälda varav bara 13 från Sverige.

I politiska sammanhang är man ganska förtjust i att tala om “awareness raising” och det är inte så få broschyrer som har tryckts för att göra oss vanliga dödliga mera medvetna, men utan att fundera över underliggande psykologiska orsaker eller vilka instrument som verkligen får oss att ändra våra dagliga rutiner. Information! - Brukar stridsropet vara utan att man funderar över att våra vanor oftast i sig innebär ett motstånd mot informationen! Det är de andra som måste ändra sig! - Inte jag!

Det finns bland annat något som kallas för licenseffekten och innebär att vi människor kan ta informationen till intäkt för att förstärka våra ovanor istället för att ändra dem. Visst är vi konstiga djur?

Monday, January 12, 2015

Se upp för den här mannen!

Påven lär vara i full färd med att ta fram en encyclika som behandlar klimathotet och den antas bland annat avse förhållandet mellan vetenskap och religion:

For Francis, our ecological crisis highlights how important the relationship between faith and science is. On one hand, science enriches faith by protecting it from superstition and ideologies. On the other hand, faith helps science to see the deeper human implications of the reality in front of it. One of the terms that will most likely to come from Francis’ encyclical is ‘human ecology,’ which sees our ecological crisis in terms of both our natural as well as cultural and social environments.

Detta lär knappast påverka den amerikanske senatorn Inhofe som hittat sina egna favoritställen i Bibeln för att stödja sin klimatförnekelse, men Påven får nog anses vara en större auktoritet på området bibelförståelse. Och de katolska väljarna i USA kanhända tar intryck.

Påven själv har kanske också anledning att se upp? Några av hans företrädare har fått akuta hälsoproblem när de utmanat gängse föreställningar. Franciskus har ju inte bara visat sig ha synpunkter på klimatet utan även på hur kyrkan styrs och sina kollegors beteende. Kolla soppan Franciskus!

Friday, December 19, 2014

JUL (igen?)

image

Vi ses igen den 12 januari 2015!
Glöm inte webinariet den 14 januari kl 15. “Behavioural changes are necassary to get the full impact on energy efficiency. What works and what doesn’t”
Anmälan på http://www.leonardo-academy.org/course/details.php?id=289

Thursday, December 18, 2014

Effektvisering? Ja men bara på våra villkor!

När glödlamporna fasades ut så lämnades utrymme för några interimistiska lösningar så att tekniken för de riktigt goda lösningarna (som Nobelprisvinnaren LED) skulle hinna utvecklas. Ett sådant tillfälligt alternativ är halogenlampor, men även de skulle fasas ut var det tänkt.

Var det tänkt ja! Men nu varnar belysningsindustrin (åtminstone den Europeiska) att det kan bli lampbrist! Hu - ransonering, mörka stugor, svartabörshandel med lampor kanske? Nej det är ännu värre! man kommer att förlora tiotusentals jobb om man inte får sälja halogenlampor i åtminstone 4 år till. Utfasningen måste skjutas från 2016 till 2020.

Orsaken till deras oro är en studie där bland annat eceee och svenska Energimyndigheten medverkat. Den refereras i The Guardian där man trycker på att det handlar om miljarder Euro i utebliven besparing. Coolproducts har också jämfört med kommissionens material där man ställer sig tvivlande till uppgifterna om förlorade arbetstillfällen.

Det kan vara så att man söker respit för att kunna överbrygga att man inte uppmärksammat teknikskiftena i tid?! Luxreview skriver:

Traditional lighting companies have struggled as they enter the LED business while also grappling with costs of their legacy technologies like incandescent, fluorescent, metal halide, mercury vapour, and high pressure sodium.

Wednesday, December 17, 2014

Ett bättre Europa med effektivare energianvändning

“What we will gain from more ambitious energy efficiency goals in the EU” är namnet på en rapport som eceee gjort och där man granskar EUs konsekvensanalys inför klimatbeslutet OCH kombinerar detta med IEAs analys av de mervärden som följer av effektivare energianvändning.

Av rapporten framgår att satsningar på mera effektiv användning inte, som tyvärr en del beslutsfattare tror, en belastning på ekonomin utan istället att man får flera ekonomiska fördelar, till exempel lägre kostnader, ökad BNP, ökad sysselsättning, minskat importberoende och bättre miljö. Därför undrar eceee’s ordförande i en kolumn om inte fler vill vara med att dela på denna “räkmacka”?

Det kan möjligen beror på att det inte är så många som orkat plöja igenom alla de sidor som dessa texter handlar om. Grattis i så fall, eceee gör det lättare att se sammanhangen nu!

PS Och Du som läser detta! Bli medlem i eceee så får Du deras material direkt i din egen mailbox. Bra va?

Tuesday, December 16, 2014

Smarthet fordrar minne

Det är kanske trivialt, men visst måste man väl kunna lära av sina erfarenheter om man vill kallas smart? I New York provar man ett system kallat Di-BOSS ( Digital Building Operating System) där en viktig parameter är att systemet minns vad som hänt vid tidigare situationer då vädret skiftat och reglersystemet reagerat. Eller som det heter med en klatchig formulering “It forecasts into the future, from the past”

Byggnader, med sitt innehåll, är också individer och det är smartast om de kan fungera med hänsyn till det.

Monday, December 15, 2014

Törne och galla för Energiewende

Ni kanske minns visan av Nils Ferlin?
“När skönheten kom till byn då var klokheten där,
då hade de bara törne och galla.”

Raderna kommer för en när man läser hur några av våra beslutsfattare ser på Energiewende.

Men deras profetior (förhoppningar?) verkar förhastade när de dissekeras i en text som återges av Japan Renewable Energy Foundation. Den texten är ett svar på en svartsynt betraktelse i Financial Times.

Trenden att kolet går tillbaka kraftigt i Tyskland och att ny förnybar energi ökar visas i Fraunhofers statistik, se exempel nedan. Men frågan är om man tar intryck?

“Ack, klokheten är en gubbe så framsynt och klok
att rosor och akvileja förfrysa. “

heter det i visans sista vers.

image

Friday, December 12, 2014

Nattens fjät är tunga!

Det känns som om vi som sysslar med energiomställningar och ser affärsmöjligheterna måste krypa närmare varandra och lysa upp mörkret. En energikommission skulle inte vara så dumt så att det förb-e och enformiga tjatandet om kärnkraften skulle kunna tas bort från agendan. Men det ser dystert ut.

Vill man se lite på möjligheterna rekommenderas referatet från Energirådgivarnas kongress (med bilder och allt). Eller presentationerna från kampanjen Renovate Europe där man kan se lite exempel och annat som bygger upp anden.

Dags att någon stiger in i detta ensliga hus!

Thursday, December 11, 2014

Green Deal tar nya tag

I Storbritannien har man en idé om att vanligt folk skall kunna köpa effektvisering över disk och betala på avbetalning kallat Green Deal. De har emellertid haft vissa svårigheter varav några är självförvållade. Man hade sagt inledningsvis att finansieringen skulle vara förmånlig men det visade sig att någon tydligen sett en möjlighet att trissa upp räntorna.

Samtidigt verkar det ha funnits för lite medel allokerade till programmet så att många som ville ta del inte fick möjlighet. Nu tar man nya tag och innan någon dömer ut det den här gången får man be dem också fungera över hur lång tid det tar för en ny produkt att vinna insteg på marknaden!

Wednesday, December 10, 2014

Klimatindex med en nypa salt

Climate Change Performance Index (CCPI) publiceras och visar att Sverige ligger på andra plats efter Danmark (se utsnitt i bild nedan). Det kan ju kännas bra nu när vi går in i förhandlingsåret som förhoppningsvis skall krönas med ett nytt avtal i Paris 2015.

Men ta det ändå med en nypa salt. Det är ett viktat index där även ländernas intentioner vad avser klimatpolitik viktas in med en procentsats. Inget fel i det, tvärtom, men man har ju sett ett och annat glättat papper med snygga bilder förr!

I stora drag är det nog rättvisande. Om inte annat syns det på att Australien ligger långt ner. Där är ju inte heller intentionerna så imponerande.

image

Manualen till “Efficiency First”

EEFIG (Energy Efficiency Financial Institution Group) är en praktiskt taget anonym grupp som drivs av Energidirektoratet i EU men som samlar över 100 intressenter med stor bredd från energiområdet, alltifrån banker till företag och institutioner.
image

De var på banan med en “preview” för några månader sedan och de har nu gett ut en rapport om behovet och konsten att effektivisera i alla sektorer utom transport. Som vi vet är det behovet stort vilket de illustrerar så det förslår. En 8-faldig ökning till 2035 baserat på IEAs tidigare studier, se bild 1 nedan. Jämför särskilt med hur mycket kärnkraft och koldioxidinfångning (CCS) står för!

Rapporten pekar på behovet att skapa bättre affärsmodeller och -situationer som i sin tur stöds av stark, medveten och konsistent reglering, se bild 2 nedan.

Det är i vart fall ingen stor överdrift att kalla detta för en manual för effektviseringen. Sedan kommer den stora frågan, förmår medlemsländerna i EU att rita hela bilden eller kommer man på vanligt sätt, som bland annat i Sverige, att hävda att man har speciella och annorlunda förutsättningar och därför behöver göra undantag?

PS: Till rapportens presentation finns ett bildmaterial som underlättar läsningen.

Läs mer