Monday, February 26, 2018

Är “avregleringar är ett dj-a sk-t?

...som vi baxat ända hit!” Om man nu skulle travestera förre finansministern Feldts skaldekonst.

Vi har ju nu under några decennier fått leva med ett antal avregleringar på energimarknaderna (men även på finansmarknaderna, vård, skola och omsorg). I samtliga fall har vi fått höra att dessa skall ge större valfrihet, bättre service och lägre kostnader. Och i praktiskt taget alla kan vi notera att valfriheten fåtts till priset av högre kostnader, dubiös service, sämre kvalitet och ökade risker. Vi har också tvingats acceptera att vinsterna ökar men främst tillfaller några få. I USA trumpetar fortfarande den nya administrationen avregleringarnas lov men vi har ju också sett att Trumps världsbild tillhör det förgångna. 

I Sverige har nyligen Elektrikerförbundet granskat avregleringarna och funnit att de inte har något positivt för kunder och anställda. Sammanfattningsvis säger de att resultatet är:
* farligare jobb inom energibranschen.
* sämre standard på elanläggningar och lägre kvalitet på det materiel som används.
* högre kostnader för hushåll och industri.
* ett försämrat samhällsskydd.

I Storbritannien har, enligt The Guardian, de största elbolagen satt i system att överdebitera sina kunder.

Någon som är förvånad?  mad

Är “avregleringar är ett dj-a sk-t?

...som vi baxat ända hit!” Om man nu skulle travestera förre finansministern Feldts skaldekonst.

Vi har ju nu under några decennier fått leva med ett antal avregleringar på energimarknaderna (men även på finansmarknaderna, vård, skola och omsorg). I samtliga fall har vi fått höra att dessa skall ge större valfrihet, bättre service och lägre kostnader. Och i praktiskt taget alla kan vi notera att valfriheten fåtts till priset av högre kostnader, dubiös service, sämre kvalitet och ökade risker. Vi har också tvingats acceptera att vinsterna ökar men främst tillfaller några få. I USA trumpetar fortfarande den nya administrationen avregleringarnas lov men vi har ju också sett att Trumps världsbild tillhör det förgångna. 

I Sverige har nyligen Elektrikerförbundet granskat avregleringarna och funnit att de inte har något positivt för kunder och anställda. Sammanfattningsvis säger de att resultatet är:
* farligare jobb inom energibranschen.
* sämre standard på elanläggningar och lägre kvalitet på det materiel som används.
* högre kostnader för hushåll och industri.
* ett försämrat samhällsskydd.

I Storbritannien har, enligt The Guardian, de största elbolagen satt i system att överdebitera sina kunder.

Någon som är förvånad?  mad

Läs mer

Månadsindelade arkiv