Thursday, September 29, 2016

Kan elfordon bli en miljöfara?

Sveriges Natur har en intressant artikel om Litium och vad elfordonsutbredningen kan innebära. Den bygger på en omfattande rapport från Deutsche Bank där marknader och tillgångar utreds i detalj.

I DB-rapporten visas många spännande samband bland annat lärkurvorna (hur tekniken blir billigare med ökad markand) och hur olika tillämpningar antas öka (se bild nedan).

Sveriges Natur visar särskilt att det finns faror med utvinningen som till exempel kan drabba länder som Bolivia hårt, men också att det finns stora oexploaterade tillgångar på nära håll som Finland och kanske även Sverige.

Så svaret på frågan är både ja och nej och att det ligger lite i våra egna händer att försöka påverka leverantörerna så att utvinningen inte ställer till problem. Ett eventuellt högre pris kan säkert kompenseras av den fallande lärkurvan. En annan lärdom kan vara att ta en del rapporter i populärpressen om olika risker med en nypa salt.

image

Kan elfordon bli en miljöfara?

Sveriges Natur har en intressant artikel om Litium och vad elfordonsutbredningen kan innebära. Den bygger på en omfattande rapport från Deutsche Bank där marknader och tillgångar utreds i detalj.

I DB-rapporten visas många spännande samband bland annat lärkurvorna (hur tekniken blir billigare med ökad markand) och hur olika tillämpningar antas öka (se bild nedan).

Sveriges Natur visar särskilt att det finns faror med utvinningen som till exempel kan drabba länder som Bolivia hårt, men också att det finns stora oexploaterade tillgångar på nära håll som Finland och kanske även Sverige.

Så svaret på frågan är både ja och nej och att det ligger lite i våra egna händer att försöka påverka leverantörerna så att utvinningen inte ställer till problem. Ett eventuellt högre pris kan säkert kompenseras av den fallande lärkurvan. En annan lärdom kan vara att ta en del rapporter i populärpressen om olika risker med en nypa salt.

Läs mer

Månadsindelade arkiv