Monday, August 03, 2015

Alla ljuskällor ger flimmer

Fenomenet är känt och finns även i glödlampor. Vissa av oss människor är känsligare än andra, men visst är det så att LED som dimmas med billig elektronik skapar större problem. Möjligen kan man fundera över om det är “behovet” att dimma belysningen som är den större boven dramat?

Det finns några bra sammanställningar på nätet för den som vill gå mera på djupet. Till exempel denna från CREE eller denna från David Satz.

Krigsrubrikerna i svenska media förefaller något överdrivna.

Alla ljuskällor ger flimmer

Fenomenet är känt och finns även i glödlampor. Vissa av oss människor är känsligare än andra, men visst är det så att LED som dimmas med billig elektronik skapar större problem. Möjligen kan man fundera över om det är “behovet” att dimma belysningen som är den större boven dramat?

Det finns några bra sammanställningar på nätet för den som vill gå mera på djupet. Till exempel denna från CREE eller denna från David Satz.

Krigsrubrikerna i svenska media förefaller något överdrivna.

Läs mer

Månadsindelade arkiv