Wednesday, September 25, 2013

Après nous le déluge

“Efter oss syndafloden” sade Madame de Pompadour. Hon var klarsynt och ärlig får man medge. Men kan man säga detsamma om de som nu rustar för att förneka klimatproblemen? Förnekelse är ju varken det ena eller det andra. Däremot är de förmögna därför att de backas upp av människor som nog har samma syn som den gamla Mme Pompadour men inte riktigt törs stå för det.

Bevisen för att det är både klokt och LÖNSAMT är överväldigande, men svårigheterna skall inte underskattas, sägs i många rapporter nu senast denna från Imperial College i London (Halving global CO2 by 2050, technologies and COSTs):

Achieving energy efficiency is economically highly attractive, but at the same time very challenging, as it will require the encouragement of very high vehicle and building design standards, as well as the replacement of older, less efficient industrial plant technologies with those using best available techniques (BAT).

Après nous le déluge

“Efter oss syndafloden” sade Madame de Pompadour. Hon var klarsynt och ärlig får man medge. Men kan man säga detsamma om de som nu rustar för att förneka klimatproblemen? Förnekelse är ju varken det ena eller det andra. Däremot är de förmögna därför att de backas upp av människor som nog har samma syn som den gamla Mme Pompadour men inte riktigt törs stå för det.

Bevisen för att det är både klokt och LÖNSAMT är överväldigande, men svårigheterna skall inte underskattas, sägs i många rapporter nu senast denna från Imperial College i London (Halving global CO2 by 2050, technologies and COSTs):

Achieving energy efficiency is economically highly attractive, but at the same time very challenging, as it will require the encouragement of very high vehicle and building design standards, as well as the replacement of older, less efficient industrial plant technologies with those using best available techniques (BAT).

Läs mer

Månadsindelade arkiv