Tuesday, August 15, 2017

Best Practice

Det är vanligt förekommande, särskilt i den politiska retoriken, att man efterlyser “best practices”. Det vill säga att man skall ta fram verkligt goda exempel på åtgärder för att promovera effektivare energianvändning. Underförstått är att man sedan skall ta efter dessa exempel. Ja tänk om det vore så väl.

Det finns hekatomber med sådana studier och förslag men exempel på applicering (transfer) av sådana “practices” är närmast den inverterade mängden av en hekatomb!

Det kanske kan bli ändring på det nu!? Peter Warren som är den Brittiske representanten i IEA DSM TCP (http://www.ieadsm.org) har publicerat en studie med namnet “Transferability of Demand-Side Policies between Countries” i Energy Policys senaste nummer. Där visar han att sådan transfer kan äga rum på tre olika nivåer: a) Direct copying, b) Adaptation och c) Inspiration. Men att det beror på sammanhanget (contexten) som han delar upp i sex olika faktorer: 1. Market structure, 2. System structure, 3. Climate, 4. Energy demands, 5. Regulatory structure, och 6. Cultural familiarity. Se bild nedan.

Intressant!

image

Best Practice

Det är vanligt förekommande, särskilt i den politiska retoriken, att man efterlyser “best practices”. Det vill säga att man skall ta fram verkligt goda exempel på åtgärder för att promovera effektivare energianvändning. Underförstått är att man sedan skall ta efter dessa exempel. Ja tänk om det vore så väl.

Det finns hekatomber med sådana studier och förslag men exempel på applicering (transfer) av sådana “practices” är närmast den inverterade mängden av en hekatomb!

Det kanske kan bli ändring på det nu!? Peter Warren som är den Brittiske representanten i IEA DSM TCP (http://www.ieadsm.org) har publicerat en studie med namnet “Transferability of Demand-Side Policies between Countries” i Energy Policys senaste nummer. Där visar han att sådan transfer kan äga rum på tre olika nivåer: a) Direct copying, b) Adaptation och c) Inspiration. Men att det beror på sammanhanget (contexten) som han delar upp i sex olika faktorer: 1. Market structure, 2. System structure, 3. Climate, 4. Energy demands, 5. Regulatory structure, och 6. Cultural familiarity. Se bild nedan.

Intressant!

Läs mer

Månadsindelade arkiv