Thursday, December 05, 2013

Beteendekonomin breder ut sig

Humanoiderna verkar finnas lite varstans. Dels i TVs Äkta Människor och dels som ekonomiskt rationella beslutsfattare. De senare är de som Thaler och Sunstein kallar “Econs”. Och som de skiljer frÃ¥n oss andra, som de kallar “Humans”. Vi fattar inte alltid sÃ¥ rationella beslut och kan behöva lite hjälp för att rätt utnyttja alla vÃ¥ra valfriheter. Vi behöver Beteendeekonomin för att förklara vad vi gör.

Cass Sunstein som skrev boken Nudge tillsammans med Richard Thaler har under en period varit chef för OIRA, The White House Office of Information and Regulatory Affairs, och skrivit en bok som berättar underhÃ¥llande om vilka erfarenheter de gjorde, kallad “Simpler: The Future of Government”. Naturligt nog handlar den i hög grad om hur man tillämpar “Choice Architecture” i verkliga sammanhang för att minska detaljstyrning men samtidigt öka vägledningen mot resurseffektiva lösningar.

Intressant är att man inspirerat Storbritanniens David Cameron att sätta upp ett “behavioural insights team” (BIT). Där har man bland annat funderat kring energieffektivisering och hur man kan ge diskreta vinkar om förändringar pÃ¥ ett sätt som folk faktiskt tar till sig.

Detta har i sin tur inspirerat EUs JRC (Joint Research Centre) att sätta samman lite funderingar kring hur beteendeekonomin kan ta en plats i Europas system.

Ni skall se att redan inom ett par decennier kan det ocksÃ¥ ha nÃ¥tt den svenska statsförvaltningen?  blank stare

Beteendekonomin breder ut sig

Humanoiderna verkar finnas lite varstans. Dels i TVs Äkta Människor och dels som ekonomiskt rationella beslutsfattare. De senare är de som Thaler och Sunstein kallar “Econs”. Och som de skiljer frÃ¥n oss andra, som de kallar “Humans”. Vi fattar inte alltid sÃ¥ rationella beslut och kan behöva lite hjälp för att rätt utnyttja alla vÃ¥ra valfriheter. Vi behöver Beteendeekonomin för att förklara vad vi gör.

Cass Sunstein som skrev boken Nudge tillsammans med Richard Thaler har under en period varit chef för OIRA, The White House Office of Information and Regulatory Affairs, och skrivit en bok som berättar underhÃ¥llande om vilka erfarenheter de gjorde, kallad “Simpler: The Future of Government”. Naturligt nog handlar den i hög grad om hur man tillämpar “Choice Architecture” i verkliga sammanhang för att minska detaljstyrning men samtidigt öka vägledningen mot resurseffektiva lösningar.

Intressant är att man inspirerat Storbritanniens David Cameron att sätta upp ett “behavioural insights team” (BIT). Där har man bland annat funderat kring energieffektivisering och hur man kan ge diskreta vinkar om förändringar pÃ¥ ett sätt som folk faktiskt tar till sig.

Detta har i sin tur inspirerat EUs JRC (Joint Research Centre) att sätta samman lite funderingar kring hur beteendeekonomin kan ta en plats i Europas system.

Ni skall se att redan inom ett par decennier kan det ocksÃ¥ ha nÃ¥tt den svenska statsförvaltningen?  blank stare

Läs mer

Månadsindelade arkiv