Tuesday, April 19, 2016

Bild av en exportmöjlighet?

Den här veckan infaller “Friska-hem dagen” (Healthy Homes Day), 20 april, i Europa. Euractiv högtidighåller detta med en specialsektion som gör en översikt över alla de åtgärder som föreslås inom EU.

En av deras poänger är att en förbättring av byggnader som skapar hälsoproblem har PLUS-värden (Multiple Benefits) som följer av att de också blir energieffektiva. Man kan säga att när man gör dessa byggnader drägliga så betalar de pengar som man sparar genom energieffektivisering för hela kalaset. Så varför sker det inte? Ett skäl är att de som tjänar på att kåken blir bättre är de som bor i den medan de som betalar är de som äger huset och det är inte alltid samma person. Här finns utrymme för innovationer vilket många av EU-åtgärderna siktar på.

Storleken av problemet illustreras av Fraunhofer, se bild nedan. Vi och våra grannländer (utom Danmark!) har de bästa byggnaderna. Är inte detta en bild av en exportmöjlighet om vi också kan förpacka den med någon intressant lösning på hur man nyttjar PLUS-värdena? Vi kanske kan öva på Danskarna?  smile

image

Proportion of the total European population living in homes with leaking roofs, damp walls, floors or foundations, and rotten window frames.

Bild av en exportmöjlighet?

Den här veckan infaller “Friska-hem dagen” (Healthy Homes Day), 20 april, i Europa. Euractiv högtidighåller detta med en specialsektion som gör en översikt över alla de åtgärder som föreslås inom EU.

En av deras poänger är att en förbättring av byggnader som skapar hälsoproblem har PLUS-värden (Multiple Benefits) som följer av att de också blir energieffektiva. Man kan säga att när man gör dessa byggnader drägliga så betalar de pengar som man sparar genom energieffektivisering för hela kalaset. Så varför sker det inte? Ett skäl är att de som tjänar på att kåken blir bättre är de som bor i den medan de som betalar är de som äger huset och det är inte alltid samma person. Här finns utrymme för innovationer vilket många av EU-åtgärderna siktar på.

Storleken av problemet illustreras av Fraunhofer, se bild nedan. Vi och våra grannländer (utom Danmark!) har de bästa byggnaderna. Är inte detta en bild av en exportmöjlighet om vi också kan förpacka den med någon intressant lösning på hur man nyttjar PLUS-värdena? Vi kanske kan öva på Danskarna?  smile

Läs mer

Månadsindelade arkiv