Monday, February 16, 2015

Maximal välfärd fordrar en galax

“Moderation of demand and energy efficiency are, to my mind, the areas that merit our greatest determination at EU, national, regional and individual level.” . Orden kommer från EUs kommissionär för energi, Miguel Arias Cañete, när han talade vid Rigamötet nyligen.

Hur fjärran är inte detta från en kolumnist i Svenska Dagbladet som i veckan fick ihop “Energiförbrukning är ett mått på framåtskridande”. Han stödde sig på auktoriteter med stora perspektiv:

Låt oss för ett ögonblick anlägga ett litet längre perspektiv. Om mänskligheten överlever, säg, en miljon år - kommer vi då att konsumera mindre eller mer energi än vi gör idag?

Den ryske astrofysikern Kardasjev trodde att svaret var uppenbart. Civilisationens utveckling är strikt förbunden med en ökande energiförbrukning. Kardasjev utvecklade en skala för att beskriva olika sorters civilisationer som klassificerade dem efter energiförbrukning. Typ I kunde konsumera all energi som kunde genereras på en planet. Typ II all energi som kunde konsumeras i ett solsystem och typ III all energi som kunde tas tillvara i en galax.

“På lång sikt är vi alla döda” sade Keynes. Men att dödsorsaken skulle vara energislöseri i galaktisk skala föresvävade nog inte.

Energikommssionären har ett mera modest tidsperspektiv och framförallt en väsentligt bättre prioritering.

Maximal välfärd fordrar en galax

“Moderation of demand and energy efficiency are, to my mind, the areas that merit our greatest determination at EU, national, regional and individual level.” . Orden kommer från EUs kommissionär för energi, Miguel Arias Cañete, när han talade vid Rigamötet nyligen.

Hur fjärran är inte detta från en kolumnist i Svenska Dagbladet som i veckan fick ihop “Energiförbrukning är ett mått på framåtskridande”. Han stödde sig på auktoriteter med stora perspektiv:

Låt oss för ett ögonblick anlägga ett litet längre perspektiv. Om mänskligheten överlever, säg, en miljon år - kommer vi då att konsumera mindre eller mer energi än vi gör idag?

Den ryske astrofysikern Kardasjev trodde att svaret var uppenbart. Civilisationens utveckling är strikt förbunden med en ökande energiförbrukning. Kardasjev utvecklade en skala för att beskriva olika sorters civilisationer som klassificerade dem efter energiförbrukning. Typ I kunde konsumera all energi som kunde genereras på en planet. Typ II all energi som kunde konsumeras i ett solsystem och typ III all energi som kunde tas tillvara i en galax.

“På lång sikt är vi alla döda” sade Keynes. Men att dödsorsaken skulle vara energislöseri i galaktisk skala föresvävade nog inte.

Energikommssionären har ett mera modest tidsperspektiv och framförallt en väsentligt bättre prioritering.

Läs mer

Månadsindelade arkiv