Monday, December 07, 2015

Effektiviseringens PLUS-värden

Om man följt IEAs publikationer har man ocksÃ¥ stött pÃ¥ nÃ¥gra som handlar om “Multiple Benefits”, eller pÃ¥ svenska PLUS-värden, som följer med när man effektviserar. Det handlar om förbättrad produktivitet i industrin, miljö och föroreningar, minskade hälsoproblem i byggnader, klimatpÃ¥verkan, osv osv.

IEA räknar upp inalles 15 olika sådana värden. De visar också att i vissa tillämpningar kan PLUS-värdena vara substantiellt högre än energibesparingen. I industrin kan pay-offtiden halveras, och i byggnader kan hälsoeffekterna ha 4 gånger högre värde än investeringen i effektvisering. Det är två exempel de ger.

Nu har ACEEE i USA gjort egna analyser som verifierar IEAs men de har ocksÃ¥ tittat närmare pÃ¥ vad energiföretagen tjänar i minskade kostnader för transmission och distribution samt i kundhantering när kunderna gör effektiviseringar (Recognizing the Value of Energy Efficiency’s Multiple Benefits). Inte heller där är det smÃ¥potatis! I Bild A nedan visas hur olika företag kan tjäna pÃ¥ att slippa nätförstärkningar och i Bild B visas hur olika kostandsposter i kundadministrationen kan pÃ¥verkas.

Visst talar det för att vita certifikat skulle innebära en förtjänst för både kunder och leverantörer!?

image
Bild A: Minskade nätförstärkningar hos olika företag
——————————————
image
Bild B: Minskad kundadministration hos olika företag

Effektiviseringens PLUS-värden

Om man följt IEAs publikationer har man ocksÃ¥ stött pÃ¥ nÃ¥gra som handlar om “Multiple Benefits”, eller pÃ¥ svenska PLUS-värden, som följer med när man effektviserar. Det handlar om förbättrad produktivitet i industrin, miljö och föroreningar, minskade hälsoproblem i byggnader, klimatpÃ¥verkan, osv osv.

IEA räknar upp inalles 15 olika sådana värden. De visar också att i vissa tillämpningar kan PLUS-värdena vara substantiellt högre än energibesparingen. I industrin kan pay-offtiden halveras, och i byggnader kan hälsoeffekterna ha 4 gånger högre värde än investeringen i effektvisering. Det är två exempel de ger.

Nu har ACEEE i USA gjort egna analyser som verifierar IEAs men de har ocksÃ¥ tittat närmare pÃ¥ vad energiföretagen tjänar i minskade kostnader för transmission och distribution samt i kundhantering när kunderna gör effektiviseringar (Recognizing the Value of Energy Efficiency’s Multiple Benefits). Inte heller där är det smÃ¥potatis! I Bild A nedan visas hur olika företag kan tjäna pÃ¥ att slippa nätförstärkningar och i Bild B visas hur olika kostandsposter i kundadministrationen kan pÃ¥verkas.

Visst talar det för att vita certifikat skulle innebära en förtjänst för både kunder och leverantörer!?

Läs mer

Månadsindelade arkiv