Thursday, February 26, 2015

Efficency first

Sägs vara en av de bärande principerna för EUs Energiunion som nu presenterats mera formellt och som i allt väsentligt verifierar tidigare läckta dokument. Det är naturligtvis energitillförseln och problemet med den ryska dominansen vad gäller gas som står främst i skottgluggen, men i pressmaterialet tar effektivisering en tydlig plats.

Energy efficiency first: fundamentally rethinking energy efficiency and treating it as an energy source in its own right so that it can compete on equal terms with generation capacity

Detta är ju lovande såtillvida som effektvisering lätt spöar de flesta tillförselalternativ, men det är inte alltid så lätt att gå till praktisk handling. För många energi(tillförsel)företag är effektvisering en främmande fågel och det gäller att se till att deras roll på marknaden kan hanteras. The Regulatory Assistance Project, RAP, har skrivit en liten handledning som kan hjälpa till.

En liten kul detalj i dokumentet om unionen handlar om innovationer (avsnitt 2.5):

An innovation-driven transition to a low carbon economy offers great opportunities for growth and jobs. New business sectors, new business models and new job profiles will emerge. Technological leadership must be followed by the development of industrial production capabilities or technology supply chains across Europe. This requires bringing together research, industry, the financing sector and public authorities. An efficient industrial strategy along these lines will enable the EU industry to benefit from the first-mover advantage, both domestically and within international technology markets, with the resulting positive effects on competitiveness and job creation

Låter som om det fanns anledning att blåsa nytt liv i teknikupphandlingarna. Eller hur energimyndigheten?

 

Efficency first

Sägs vara en av de bärande principerna för EUs Energiunion som nu presenterats mera formellt och som i allt väsentligt verifierar tidigare läckta dokument. Det är naturligtvis energitillförseln och problemet med den ryska dominansen vad gäller gas som står främst i skottgluggen, men i pressmaterialet tar effektivisering en tydlig plats.

Energy efficiency first: fundamentally rethinking energy efficiency and treating it as an energy source in its own right so that it can compete on equal terms with generation capacity

Detta är ju lovande såtillvida som effektvisering lätt spöar de flesta tillförselalternativ, men det är inte alltid så lätt att gå till praktisk handling. För många energi(tillförsel)företag är effektvisering en främmande fågel och det gäller att se till att deras roll på marknaden kan hanteras. The Regulatory Assistance Project, RAP, har skrivit en liten handledning som kan hjälpa till.

En liten kul detalj i dokumentet om unionen handlar om innovationer (avsnitt 2.5):

An innovation-driven transition to a low carbon economy offers great opportunities for growth and jobs. New business sectors, new business models and new job profiles will emerge. Technological leadership must be followed by the development of industrial production capabilities or technology supply chains across Europe. This requires bringing together research, industry, the financing sector and public authorities. An efficient industrial strategy along these lines will enable the EU industry to benefit from the first-mover advantage, both domestically and within international technology markets, with the resulting positive effects on competitiveness and job creation

Låter som om det fanns anledning att blåsa nytt liv i teknikupphandlingarna. Eller hur energimyndigheten?

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv