Tuesday, November 13, 2012

11 gånger Polen, 1000 Euro per person, 79 procent lägre och 118 procent av hela importen

image

Klippen kommer från en rapport som givits ut av Tyska Miljöministeriet och undertecknats av ministern. I rapporten sägs att man (kostnadseffektivt) till 2050 kan ha effektiviserat bort 57% av den slutliga energianvändningen, motsvarande 67% av primärenergin och lika mycket av växthusgaserna, i Europa (se tabell nedan).

Både budskapet och avsändaren är tunga. Men man måste också fråga sig om man inte med denna insikt borde sätta fart nu? För rapporten säger också att vi inte klarar målen för 2020! Eller är det som vanligt att 2050 känns så betryggande långt borta att man tänker vila sig ett tag innan man börjar?

Ministerns ord skulle man emellertid vilja höra från flera av hans kollegor. Om orden också följs av handling vill säga:

... I advocate that we commit ourselves to energy efficiency – in order to combat climate change and establish a strong European industry in the growing lead markets of environmental, energy and efficiency technologies.

image

11 gånger Polen, 1000 Euro per person, 79 procent lägre och 118 procent av hela importen

image

Klippen kommer från en rapport som givits ut av Tyska Miljöministeriet och undertecknats av ministern. I rapporten sägs att man (kostnadseffektivt) till 2050 kan ha effektiviserat bort 57% av den slutliga energianvändningen, motsvarande 67% av primärenergin och lika mycket av växthusgaserna, i Europa (se tabell nedan).

Både budskapet och avsändaren är tunga. Men man måste också fråga sig om man inte med denna insikt borde sätta fart nu? För rapporten säger också att vi inte klarar målen för 2020! Eller är det som vanligt att 2050 känns så betryggande långt borta att man tänker vila sig ett tag innan man börjar?

Ministerns ord skulle man emellertid vilja höra från flera av hans kollegor. Om orden också följs av handling vill säga:

... I advocate that we commit ourselves to energy efficiency – in order to combat climate change and establish a strong European industry in the growing lead markets of environmental, energy and efficiency technologies.

Läs mer

Månadsindelade arkiv