Monday, November 24, 2014

Energiewende skrämmer

Det tycks finnas något i den tyska idéen om att omstrukturera energisystemet (Energiewende) som skrämmer. I några fall så att rösten går i falsett. Stefan Fölster har dömt ut hela konceptet som misslyckat. Han ser dock en ljusglimt och det är fortsatt (ökad?) kärnkraft.

Ekologistas har tittat närmare på både siffror och argumentation i hans artikel och inte oväntat smulas det sönder. På det sätt som troll spricker i dagsljus. Just det här trollet är heller inte nytt utan har tidigare delat med sig av sina “sanningar” vilka oftast tycks bestå i att visa att ansträngningar att skapa ett hållbarare samhälle är missriktade. Han kommer nog snart tillbaka.

Här i Sverige har Energiewende blivit en symbolfråga som tycks beröra debattörer mest därför att det innebär kärnkraftavveckling. Men i Tyskland framhåller man  ibland att det är mera än så och äldre än enbart de beslut som föranleddes efter Fukushima. Energiewende avser även minskning av fossilbränslen OCH modernisering av den tyska industrin.

Den sista aspekten att industrins konkurrenskraft skall stärkas genom att bli mera energieffektiv och att industrin skall utveckla nya produkter för effektvisering och för förnybar energi är viktig. De som stormar mot Energiewende av någon sorts “kraftideologiska” skäl kan komma att slänga ut både barnet och badvattnet.

Energiewende skrämmer

Det tycks finnas något i den tyska idéen om att omstrukturera energisystemet (Energiewende) som skrämmer. I några fall så att rösten går i falsett. Stefan Fölster har dömt ut hela konceptet som misslyckat. Han ser dock en ljusglimt och det är fortsatt (ökad?) kärnkraft.

Ekologistas har tittat närmare på både siffror och argumentation i hans artikel och inte oväntat smulas det sönder. På det sätt som troll spricker i dagsljus. Just det här trollet är heller inte nytt utan har tidigare delat med sig av sina “sanningar” vilka oftast tycks bestå i att visa att ansträngningar att skapa ett hållbarare samhälle är missriktade. Han kommer nog snart tillbaka.

Här i Sverige har Energiewende blivit en symbolfråga som tycks beröra debattörer mest därför att det innebär kärnkraftavveckling. Men i Tyskland framhåller man  ibland att det är mera än så och äldre än enbart de beslut som föranleddes efter Fukushima. Energiewende avser även minskning av fossilbränslen OCH modernisering av den tyska industrin.

Den sista aspekten att industrins konkurrenskraft skall stärkas genom att bli mera energieffektiv och att industrin skall utveckla nya produkter för effektvisering och för förnybar energi är viktig. De som stormar mot Energiewende av någon sorts “kraftideologiska” skäl kan komma att slänga ut både barnet och badvattnet.

Läs mer

Månadsindelade arkiv