Tuesday, October 29, 2013

Ett pris för energi - men vilket?

I Storbritannien har man försökt förenkla prissystemet för uppvärmning med gas. Och visst vore det bättre med ett (rörligt) pris för energi i stället för den myriad av olika priser som man betalar nu. Men det blev tydligen rysligt fel i England. Ett pris tyckte de var en bra idé men det blev ett fast pris! En konsument hävdar att han efter att ha försökt gör sitt hem energisnålt fick en räkning som ökade med 583%!

Det är nog ingen stor skillnad på svenska och engelska beslutsfattare. De flesta av dem ser mest till energiföretagens intressen. Få se hur det går med nettodebiteringen i Sverige! Den som håller på att göras om ett obegripligt skatteavdrag.

Ett pris för energi - men vilket?

I Storbritannien har man försökt förenkla prissystemet för uppvärmning med gas. Och visst vore det bättre med ett (rörligt) pris för energi i stället för den myriad av olika priser som man betalar nu. Men det blev tydligen rysligt fel i England. Ett pris tyckte de var en bra idé men det blev ett fast pris! En konsument hävdar att han efter att ha försökt gör sitt hem energisnålt fick en räkning som ökade med 583%!

Det är nog ingen stor skillnad på svenska och engelska beslutsfattare. De flesta av dem ser mest till energiföretagens intressen. Få se hur det går med nettodebiteringen i Sverige! Den som håller på att göras om ett obegripligt skatteavdrag.

Läs mer

Månadsindelade arkiv