Tuesday, April 05, 2016

Flugan i soppan

Stålproduktion utan koldioxid - wow! Eller kanske inte?

Utspelet att Vattenfall, SSAB och LKAB skall satsa på ett projekt för att göra ståltillverkningen fossilfri och därmed koldioxidfri är ju spännande. Vägen dit skall gå via så kallad direktreduktion med vätgas. Det är ingen ny ide och IEA har en så kallad “färdplan” (roadmap) med tillhörande tekniskt underlag för vätgasteknik(se bild1 nedan).

Men var kommer vätgasen ifrån? Ja det finns flera möjligheter. En är att överskottet från förnybar energi (främst vind) kan utnyttjas, se bild2 nedan.

En annan är - kärnkraft! Hur var det de sade i Lorry? “Tänkte inte på det”

Se upp det kan finnas en fluga i soppan.

image
BILD 1 ur http://www.iea.org/media/freepublications/technologyroadmaps/TechnologyRoadmapHydrogen_Annex.pdf
———————-
image
BILD2 ur https://www.now-gmbh.de/content/5-service/4-publikationen/4-nip-wasserstoff-und-brennstoffzellentechnologie/abschlussbericht_integration_von_wind-wasserstoff-systemen_in_das_energiesystem.pdf

Flugan i soppan

Stålproduktion utan koldioxid - wow! Eller kanske inte?

Utspelet att Vattenfall, SSAB och LKAB skall satsa på ett projekt för att göra ståltillverkningen fossilfri och därmed koldioxidfri är ju spännande. Vägen dit skall gå via så kallad direktreduktion med vätgas. Det är ingen ny ide och IEA har en så kallad “färdplan” (roadmap) med tillhörande tekniskt underlag för vätgasteknik(se bild1 nedan).

Men var kommer vätgasen ifrån? Ja det finns flera möjligheter. En är att överskottet från förnybar energi (främst vind) kan utnyttjas, se bild2 nedan.

En annan är - kärnkraft! Hur var det de sade i Lorry? “Tänkte inte på det”

Se upp det kan finnas en fluga i soppan.

Läs mer

Månadsindelade arkiv