Monday, February 07, 2011

Föräldraföreningen skämmer ut sig.

Så här skriver stats- och regeringscheferna (EU:s föräldramöte så att säga) från sitt senaste toppmöte den 4 februari där energifrågan var huvudpunkten på programmet:

Safe, secure, sustainable and affordable energy contributing to European competitiveness remains a priority for Europe.

På mötet föredrog klassens ordningsman (Mr Barroso) hur det ligger till inför de församlade. De uppställda målen går att klara med ett undantag - effektiviseringen. Där släpar vi efter och klara i bästa fall hälften av vad vi föresatt oss, nämligen 20% effektivare (=mindre) energianvändning 2020, se bild nedan.

Ordningsmannen berättade för åhörarna att Europas importberoende fortsätter att öka, men att om de kunde se till att vi klarade 20%-målet så skulle det:
- Minska Europas energikostnader med 2000 miljarder kronor per år
- Alltså minska hushållets energikostnader med 10000 kronor per år.
- Minska koldioxidutsläppen med 740 millioner ton år 2020
- Ge 2 millioner nya jobb i Europa.

Detta ser ut som en klassisk “no-brainer”. Genom att besluta om att målet 20% skall uppnås (och göras bindande så att ingen försöker smita undan) får man mycket godis på köpet. Ekonomi, miljö/klimat/jobb. Det finns väl ingen som kan säga nej till det?

Men det kunde man!!!

Hur kan man undra? Enligt en radiointervju med den svenske statsministern så tycker man att energieffektivisering inte är ett tillräckligt väl definierat begrepp. Minsann!

 

image

Föräldraföreningen skämmer ut sig.

Så här skriver stats- och regeringscheferna (EU:s föräldramöte så att säga) från sitt senaste toppmöte den 4 februari där energifrågan var huvudpunkten på programmet:

Safe, secure, sustainable and affordable energy contributing to European competitiveness remains a priority for Europe.

På mötet föredrog klassens ordningsman (Mr Barroso) hur det ligger till inför de församlade. De uppställda målen går att klara med ett undantag - effektiviseringen. Där släpar vi efter och klara i bästa fall hälften av vad vi föresatt oss, nämligen 20% effektivare (=mindre) energianvändning 2020, se bild nedan.

Ordningsmannen berättade för åhörarna att Europas importberoende fortsätter att öka, men att om de kunde se till att vi klarade 20%-målet så skulle det:
- Minska Europas energikostnader med 2000 miljarder kronor per år
- Alltså minska hushållets energikostnader med 10000 kronor per år.
- Minska koldioxidutsläppen med 740 millioner ton år 2020
- Ge 2 millioner nya jobb i Europa.

Detta ser ut som en klassisk “no-brainer”. Genom att besluta om att målet 20% skall uppnås (och göras bindande så att ingen försöker smita undan) får man mycket godis på köpet. Ekonomi, miljö/klimat/jobb. Det finns väl ingen som kan säga nej till det?

Men det kunde man!!!

Hur kan man undra? Enligt en radiointervju med den svenske statsministern så tycker man att energieffektivisering inte är ett tillräckligt väl definierat begrepp. Minsann!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv