Tuesday, January 26, 2016

Förnybar energi och effektvisering är tvillingar

Konstaterar en rapport frÃ¥n REN 21 där man gör en grundlig genomgÃ¥ng av läget globalt för förnybar energi, Renewables 2015, Global Status report. Man ger ocksÃ¥ en hel del bra grafik i den rapporten, se exempel nedan, och som bekant säger en bild mer än 1000 ord. Liebreichs bild var lika talande där han ocksÃ¥ kunde visa att av de bÃ¥da tvillingarna sÃ¥ kommer effektvisering först.  grin

REN 21 rapporten innehåller också en del viktiga iakttagelser om hur de båda syskonen kan fungera tillsammans. Att man måste ha likvärdiga villkor (level playing field) och betrakta energisystemet som en helhet vilket fordrar en översyn av regelsystemet.

Kan nÃ¥gon begripa varför svenska debattörer har sÃ¥ svÃ¥rt att förstÃ¥ att “Vita certifikat” är ett sätt att ta ett helhetsgrepp sÃ¥ att systemet ger mest nytta för pengarna? Är det bara okunskap och ovilja att förstÃ¥ systemperspektivet eller är det värre än sÃ¥?  angry

image

Förnybar energi och effektvisering är tvillingar

Konstaterar en rapport frÃ¥n REN 21 där man gör en grundlig genomgÃ¥ng av läget globalt för förnybar energi, Renewables 2015, Global Status report. Man ger ocksÃ¥ en hel del bra grafik i den rapporten, se exempel nedan, och som bekant säger en bild mer än 1000 ord. Liebreichs bild var lika talande där han ocksÃ¥ kunde visa att av de bÃ¥da tvillingarna sÃ¥ kommer effektvisering först.  grin

REN 21 rapporten innehåller också en del viktiga iakttagelser om hur de båda syskonen kan fungera tillsammans. Att man måste ha likvärdiga villkor (level playing field) och betrakta energisystemet som en helhet vilket fordrar en översyn av regelsystemet.

Kan nÃ¥gon begripa varför svenska debattörer har sÃ¥ svÃ¥rt att förstÃ¥ att “Vita certifikat” är ett sätt att ta ett helhetsgrepp sÃ¥ att systemet ger mest nytta för pengarna? Är det bara okunskap och ovilja att förstÃ¥ systemperspektivet eller är det värre än sÃ¥?  angry

Läs mer

Månadsindelade arkiv