Wednesday, March 12, 2014

Framtidskraft

Frågan som aldrig lämnar rummet är den om vilket kraftslag som är billigast. Det finns bara ett säkert svar på det och det är effektivare energianvändning. Det vet alla men när det kommer till att agera så upphör plötsligt all handlingskraft och vi dras istället in i jämförelser som handlar om energitillförsel. Och de är inte lätta.

Om man vill göra det lite enklare för sig så måste man börja med att kolla vad någon institution eller organisation som själva jämför olika kraftsag gjort eftersom man kan utgå från att de åtminstone använder samma metod genomgående. Däremot skall man vara klar över att deras ingångsdata kan variera högst betydligt.

En av dem som kanske förtjänar mest förtroende är Lazard som huvudsakligen sysslar med finansiell analys och rådgivning för investerare. De har specialiserat sig på energisektorn och deras senaste alster, kallat 7.0, finns också på bild nedan med kärnkraftkostnader inlagt som jämförelse med röda linjer.

I kommentarer som följer upp Lazards analys noteras att förnybar energi blivit billigare under de år som analyserna gjort. Samt att denna trend antas fortsätta.

I andra analyser noteras att kärnkraftskostnaderna tenderar att stiga och att den branschens påståenden ofta har drag av glädjekalkyl. Något som vi ju själva kunnat se på nära håll i Finland. I en global studie av Steve Thomas (som är kärnkraftkritisk) går man in på orsakerna till dessa successiva höjningar men också på vilka poster som brukar missas.

En annan kärnkraftskritisk analys värd att kolla har skrivits av Chris Nelder och där tar han upp både trender och sätten att värdera olika delar i en jämförelse. När han tittar på de siffror som USAs myndigheter presenterar ser han att:

the cost of US solar PV is already as little as half that of advanced nuclear generation in 2018. Further, we should bear in mind that the cost of solar and wind is still falling, while the cost of nuclear keeps rising.

image

Framtidskraft

Frågan som aldrig lämnar rummet är den om vilket kraftslag som är billigast. Det finns bara ett säkert svar på det och det är effektivare energianvändning. Det vet alla men när det kommer till att agera så upphör plötsligt all handlingskraft och vi dras istället in i jämförelser som handlar om energitillförsel. Och de är inte lätta.

Om man vill göra det lite enklare för sig så måste man börja med att kolla vad någon institution eller organisation som själva jämför olika kraftsag gjort eftersom man kan utgå från att de åtminstone använder samma metod genomgående. Däremot skall man vara klar över att deras ingångsdata kan variera högst betydligt.

En av dem som kanske förtjänar mest förtroende är Lazard som huvudsakligen sysslar med finansiell analys och rådgivning för investerare. De har specialiserat sig på energisektorn och deras senaste alster, kallat 7.0, finns också på bild nedan med kärnkraftkostnader inlagt som jämförelse med röda linjer.

I kommentarer som följer upp Lazards analys noteras att förnybar energi blivit billigare under de år som analyserna gjort. Samt att denna trend antas fortsätta.

I andra analyser noteras att kärnkraftskostnaderna tenderar att stiga och att den branschens påståenden ofta har drag av glädjekalkyl. Något som vi ju själva kunnat se på nära håll i Finland. I en global studie av Steve Thomas (som är kärnkraftkritisk) går man in på orsakerna till dessa successiva höjningar men också på vilka poster som brukar missas.

En annan kärnkraftskritisk analys värd att kolla har skrivits av Chris Nelder och där tar han upp både trender och sätten att värdera olika delar i en jämförelse. När han tittar på de siffror som USAs myndigheter presenterar ser han att:

the cost of US solar PV is already as little as half that of advanced nuclear generation in 2018. Further, we should bear in mind that the cost of solar and wind is still falling, while the cost of nuclear keeps rising.

Läs mer

Månadsindelade arkiv