Friday, March 06, 2015

Frikoppling på riktigt

Det är alltid lite kul när teorin fungerar i verkligheten, till exempel detta med frikoppling. I bilden nedan ses hur Sverige har upplevt en “resource decoupling” mellan energianvändning och BNP samt en “impact decoupling” mellan växthusgaser och BNP.

Vår energianvändning är nära nog konstant sedan 20 år tillbaka medan växthusgaserna minskar.

Tittar man på energiintensiteten (Energi per BNP-krona) så minskar den med ungefär 2%-enheter per år. Vilket ger ytterligare relief mot den förra regeringens målsättning att under 15 år (2005-2020) minska intensiteten med 20%. Det skulle alltså med lätthet kunnat vara 30%!

Men den riktiga lärdomen är att nu när vi kommit sÃ¥ här lÃ¥ngt praktiskt taget utan ansträngning sÃ¥ är det dags att lägga upp ribban pÃ¥ riktiga höjder. EU säger nu “efficiency first” - lÃ¥t oss bli först pÃ¥ att visa hur man gör det - pÃ¥ riktigt.

image

Frikoppling på riktigt

Det är alltid lite kul när teorin fungerar i verkligheten, till exempel detta med frikoppling. I bilden nedan ses hur Sverige har upplevt en “resource decoupling” mellan energianvändning och BNP samt en “impact decoupling” mellan växthusgaser och BNP.

Vår energianvändning är nära nog konstant sedan 20 år tillbaka medan växthusgaserna minskar.

Tittar man på energiintensiteten (Energi per BNP-krona) så minskar den med ungefär 2%-enheter per år. Vilket ger ytterligare relief mot den förra regeringens målsättning att under 15 år (2005-2020) minska intensiteten med 20%. Det skulle alltså med lätthet kunnat vara 30%!

Men den riktiga lärdomen är att nu när vi kommit sÃ¥ här lÃ¥ngt praktiskt taget utan ansträngning sÃ¥ är det dags att lägga upp ribban pÃ¥ riktiga höjder. EU säger nu “efficiency first” - lÃ¥t oss bli först pÃ¥ att visa hur man gör det - pÃ¥ riktigt.

Läs mer

Månadsindelade arkiv