Tuesday, March 24, 2015

Fronten breddas

Iden med “Effektvisering först” har stark laddning och IPEEC, International Partnership for Energy Efficiency Cooperation, sällar sig nu till gänget. De har ju en stark ställning sÃ¥tillvida att de fÃ¥ngar upp G20-länderna där det finns ett antal (inga namn!) som kanske inte gjort sig kända som nÃ¥gra föregÃ¥ngare när det gäller uthÃ¥llighet och klimat.

Men IPEEC tar upp samma material och samma retorik som IEA och EU redan knäsatt. Kanske är det den gamla principen om droppens kraft och dess påverkan på stenen vi ser här också?

Fronten breddas

Iden med “Effektvisering först” har stark laddning och IPEEC, International Partnership for Energy Efficiency Cooperation, sällar sig nu till gänget. De har ju en stark ställning sÃ¥tillvida att de fÃ¥ngar upp G20-länderna där det finns ett antal (inga namn!) som kanske inte gjort sig kända som nÃ¥gra föregÃ¥ngare när det gäller uthÃ¥llighet och klimat.

Men IPEEC tar upp samma material och samma retorik som IEA och EU redan knäsatt. Kanske är det den gamla principen om droppens kraft och dess påverkan på stenen vi ser här också?

Läs mer

Månadsindelade arkiv