Friday, December 02, 2016

Gör miljonprogrammet till ett miljöprogram

Naturskyddsföreningen har gett ut en skrift där man visar upp de fastighetsekonomiska konsekvenserna av energieffektvisering i fastigheter och som fÃ¥tt titeln “Miljöprogram för miljonprogrammet”. De argumenterar för till exempel ett “energirotavdrag” och visar enkelt hur staten kan pÃ¥verka kalkyler och ekonomisk motivation för Ã¥tgärder.

Det är bra! Men var är miljödelen? För visst finns det en lÃ¥ng rad andra faktorer som (kan) vägas in i överväganden om renovering? SÃ¥dan som kallas “multiple benefits” (PLUS-faktorer) och pÃ¥verkar värdet? Dessa antyds pÃ¥ SNFs hemsida men saknas väsentligen i skriften.

LikasÃ¥ undrar man om inte lokalt förnybar energi (främst solceller) skulle kunna vara värda att ta med i bedömningen? Kanske redan dags för en version 2.0 av skriften?  rolleyes

Gör miljonprogrammet till ett miljöprogram

Naturskyddsföreningen har gett ut en skrift där man visar upp de fastighetsekonomiska konsekvenserna av energieffektvisering i fastigheter och som fÃ¥tt titeln “Miljöprogram för miljonprogrammet”. De argumenterar för till exempel ett “energirotavdrag” och visar enkelt hur staten kan pÃ¥verka kalkyler och ekonomisk motivation för Ã¥tgärder.

Det är bra! Men var är miljödelen? För visst finns det en lÃ¥ng rad andra faktorer som (kan) vägas in i överväganden om renovering? SÃ¥dan som kallas “multiple benefits” (PLUS-faktorer) och pÃ¥verkar värdet? Dessa antyds pÃ¥ SNFs hemsida men saknas väsentligen i skriften.

LikasÃ¥ undrar man om inte lokalt förnybar energi (främst solceller) skulle kunna vara värda att ta med i bedömningen? Kanske redan dags för en version 2.0 av skriften?  rolleyes

Läs mer

Månadsindelade arkiv