Tuesday, March 18, 2014

Helt fel slutsats!

Naturligtvis måste vi lära något av det som händer i Ukraina, men låt oss för sjutton hakar lära oss rätt sak!

Business Europe som är en av många lobbyorganisationer i Bryssel är oroad av beroendet av rysk gas och olja. Alldeles rätt sak att vara oroad för men INTE att dra slutsatsen att vi skall satsa mera på skiffergas! Helt fel - totalt fel - in i bänken superfel! Vi skall inte bryta ett fossilberoende med ett annat fossilberoende. Utan byta mot O-beroende med hjälp av effektivisering och med förnybar energi.

Och därför skall vi heller inte lyssna till locktonerna från DN när de skriver:

Därtill borde Europa en gång för alla se till att bryta beroendet av rysk gas. Planer på att kunna importera skiffergas från USA bör skyndas på, kärnkraftsavvecklingen i Tyskland omprövas.

JA! - till att bryta beroendet men inte till att driva ut Djävulen med Belsebub!

 

Helt fel slutsats!

Naturligtvis måste vi lära något av det som händer i Ukraina, men låt oss för sjutton hakar lära oss rätt sak!

Business Europe som är en av många lobbyorganisationer i Bryssel är oroad av beroendet av rysk gas och olja. Alldeles rätt sak att vara oroad för men INTE att dra slutsatsen att vi skall satsa mera på skiffergas! Helt fel - totalt fel - in i bänken superfel! Vi skall inte bryta ett fossilberoende med ett annat fossilberoende. Utan byta mot O-beroende med hjälp av effektivisering och med förnybar energi.

Och därför skall vi heller inte lyssna till locktonerna från DN när de skriver:

Därtill borde Europa en gång för alla se till att bryta beroendet av rysk gas. Planer på att kunna importera skiffergas från USA bör skyndas på, kärnkraftsavvecklingen i Tyskland omprövas.

JA! - till att bryta beroendet men inte till att driva ut Djävulen med Belsebub!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv