Wednesday, October 23, 2013

Helt om i ledet - Effektivisering skall gå först!

Under ganska många år nu har energieffektivisering benämnts som det femte bränslet (Fifth Fuel) efter kol, olja, kärnkraft och “alternativa bränslen”. Det kanske stämmer om man räknar i den ordning de kom in på arenan och på allvar i debatten. Men det är ju precis tvärtom när vi tittar på kostnader och uthållighet. Då kommer effektivisering utan konkurrens först.

Detta tar IEA nu ad notam. De har tidigare gjort markandsrapporter för de andra “bränslena” men ger nu ut en första sådan rapport och pekar på att effektivisering stått i skuggan men bör komma först.

I rapporten sägs att effektiviseringsmarknaden globalt är av storleksordningen 300 miljarder dollar årligen vilket Euractiv noterar. De sätter också in det som sägs i ett EU perspektiv. I IEAs presentation uppdaterar man de siffror man jobbat med tidigare och som sätter den gjorda effektiviseringens betydelse i jämförelse med de vanliga bränslena vilket faktiskt inte är småsmulor (se bild nedan).

I publikationen finns gott om illustrationer och exempel av hur effektivisering är en innovativ bransch i sig själv världen över. Skall man vara kritisk så skulle man kunna säga att det är inte mycket nytt och inte mycket framåtpekande i analyserna. Då har deras egen World Energy Outlook 2012 varit mera spännande när det gäller att visa sammanhang, betydelse och riktlinjer.

Vill man ha mera framåtriktad spaning kan man följa IEAs DSM-program på web eller facebook. Men det är viktigt att IEAs sekretariat nu säger om det är - Effektivisering kommer först! Det bör påverka regeringskanslierna världen över. (Ja utom i Sverige där vi redan har genomfört allt som är lönsamt cheese )

image

Helt om i ledet - Effektivisering skall gå först!

Under ganska många år nu har energieffektivisering benämnts som det femte bränslet (Fifth Fuel) efter kol, olja, kärnkraft och “alternativa bränslen”. Det kanske stämmer om man räknar i den ordning de kom in på arenan och på allvar i debatten. Men det är ju precis tvärtom när vi tittar på kostnader och uthållighet. Då kommer effektivisering utan konkurrens först.

Detta tar IEA nu ad notam. De har tidigare gjort markandsrapporter för de andra “bränslena” men ger nu ut en första sådan rapport och pekar på att effektivisering stått i skuggan men bör komma först.

I rapporten sägs att effektiviseringsmarknaden globalt är av storleksordningen 300 miljarder dollar årligen vilket Euractiv noterar. De sätter också in det som sägs i ett EU perspektiv. I IEAs presentation uppdaterar man de siffror man jobbat med tidigare och som sätter den gjorda effektiviseringens betydelse i jämförelse med de vanliga bränslena vilket faktiskt inte är småsmulor (se bild nedan).

I publikationen finns gott om illustrationer och exempel av hur effektivisering är en innovativ bransch i sig själv världen över. Skall man vara kritisk så skulle man kunna säga att det är inte mycket nytt och inte mycket framåtpekande i analyserna. Då har deras egen World Energy Outlook 2012 varit mera spännande när det gäller att visa sammanhang, betydelse och riktlinjer.

Vill man ha mera framåtriktad spaning kan man följa IEAs DSM-program på web eller facebook. Men det är viktigt att IEAs sekretariat nu säger om det är - Effektivisering kommer först! Det bör påverka regeringskanslierna världen över. (Ja utom i Sverige där vi redan har genomfört allt som är lönsamt cheese )

Läs mer

Månadsindelade arkiv