Monday, November 12, 2012

IEA skärper argumenten

Måndagen den 12 november kommer IEAs årsbok World Energy Outlook 2012. Som bekant har man i de senaste utgåvorna alltmer tydligt velat inskärpa hos våra styrande att världen är på fel väg om man har för avsikt att klara målet med 2 graders temperaturhöjning och på sås sätt mildra klimatproblemen. Man har inte haft stor framgång hos sina läsare och lyssnare. Något kan det bero på metodiken för det är svårt att navigera i floden av siffror även om det skrivna ordet är nog så tydligt och nog borde våra styrande klara av en sammanfattning?

Metoden är i alla fall så här. Man beskriver vad som skulle hända om ingenting görs (det går åt pepparen). Därefter visar man vad som kommer att hända om politikernas beslut världen runt genomförs såsom det sagts. Det innebär t.ex. att EUs effektiviseringsdirektiv med en besparing på 20% genomförs (och vi vet ju att det är si och så med det). Till sist visar de vad som behöver hända för att klara 2-gradersmålet. Det kallar de för 450 ppm-scenariot. Detta är alltså vad som borde göras (se bild nedan).

I år lägger man till en nyhet som borde skärpa argumentet högst betydligt. Man gör nämligen en beräkning av hur långt man skulle nå om man i hela världen genomförde enbart lönsam effektivisering med i dag tillgänglig teknik! Och siffrorna tyder på att man nästan skulle uppnå 2-gradersmålet MED LÖNSAMMA ÅTGÄRDER (se bild igen). Det kostar alltså inget att rädda världen. Man tjänar på det!

Hur mycket bättre kan det bli? Jo det kan bli ännu bättre säger de: Högre BNP och produktivitet, utveckling av industri för effektivisering, högre sysselsättning generellt, lägre energipriser och lägre sårbarhet/importberoende.

I en värld där man har stort behov av att öka sysselsättningen och skapa ny framtidsinriktad industri låter detta som dubbla julaftnar. Vad tycker din politiker om detta? Fråga!

image

IEA skärper argumenten

Måndagen den 12 november kommer IEAs årsbok World Energy Outlook 2012. Som bekant har man i de senaste utgåvorna alltmer tydligt velat inskärpa hos våra styrande att världen är på fel väg om man har för avsikt att klara målet med 2 graders temperaturhöjning och på sås sätt mildra klimatproblemen. Man har inte haft stor framgång hos sina läsare och lyssnare. Något kan det bero på metodiken för det är svårt att navigera i floden av siffror även om det skrivna ordet är nog så tydligt och nog borde våra styrande klara av en sammanfattning?

Metoden är i alla fall så här. Man beskriver vad som skulle hända om ingenting görs (det går åt pepparen). Därefter visar man vad som kommer att hända om politikernas beslut världen runt genomförs såsom det sagts. Det innebär t.ex. att EUs effektiviseringsdirektiv med en besparing på 20% genomförs (och vi vet ju att det är si och så med det). Till sist visar de vad som behöver hända för att klara 2-gradersmålet. Det kallar de för 450 ppm-scenariot. Detta är alltså vad som borde göras (se bild nedan).

I år lägger man till en nyhet som borde skärpa argumentet högst betydligt. Man gör nämligen en beräkning av hur långt man skulle nå om man i hela världen genomförde enbart lönsam effektivisering med i dag tillgänglig teknik! Och siffrorna tyder på att man nästan skulle uppnå 2-gradersmålet MED LÖNSAMMA ÅTGÄRDER (se bild igen). Det kostar alltså inget att rädda världen. Man tjänar på det!

Hur mycket bättre kan det bli? Jo det kan bli ännu bättre säger de: Högre BNP och produktivitet, utveckling av industri för effektivisering, högre sysselsättning generellt, lägre energipriser och lägre sårbarhet/importberoende.

I en värld där man har stort behov av att öka sysselsättningen och skapa ny framtidsinriktad industri låter detta som dubbla julaftnar. Vad tycker din politiker om detta? Fråga!

Läs mer

Månadsindelade arkiv