Friday, September 01, 2017

Innovationer för industrin

Tyska näringsdepartementet har gjort en sammanställning över vilka innovationer som skulle behövas för att ytterligare stärka tysk industri “Marktverfügbare Innovationen mit hoher Relevanz für die Energieeffizienz in der Industrie”. Något att ta efter i Sverige för det finns en hel del också för oss. Översättningarna i följande lista kanske inte är helt korrekta!

• Högtemperaturvärmepumpar (Hochtemperaturwärmepumpe (HTW)) som kan leverera värme högre än 80 grader.
• Optimeringsprogram för energisystem där man ”balanserar” el-värme-kyla-tryckluft (Optimierungssoftware für Energieverbundsysteme (OfE))
• Smarta(re) motorystem (Intelligente Antriebslösungen (IA))
• Automatisk reglering/avstängning i tryckluftsystem (Automatische Absperrung von Stand-By Druckluftnetzen (AASBD))
• Vatten som kylmedel (Wasser als Kältemittel (WaK))
• Magnetisk kylning (Magnetische Kühlung (MK))
• Mikrovågsteknik för uppvärmning (Mikrowellentechnologie (MWT))
• Smarta likströmsnät (Intelligente Gleichstromnetze (IG))
• Keramiska värmeväxlare med cellstrukturer (Wabenförmige keramische Wärmetauscher (WkW))
• Energieffektiva avsvalningsskåp (Energieeffiziente Schaltschrankkühlung (ESK))

Flera av de områden som nämns är redan nu fullt kommersiella (se bild 1). Besparingar i både energi och koldioxid är betydande (se bild 2)

 

image
BILD 1
——————————
image
BILD 2

Innovationer för industrin

Tyska näringsdepartementet har gjort en sammanställning över vilka innovationer som skulle behövas för att ytterligare stärka tysk industri “Marktverfügbare Innovationen mit hoher Relevanz für die Energieeffizienz in der Industrie”. Något att ta efter i Sverige för det finns en hel del också för oss. Översättningarna i följande lista kanske inte är helt korrekta!

• Högtemperaturvärmepumpar (Hochtemperaturwärmepumpe (HTW)) som kan leverera värme högre än 80 grader.
• Optimeringsprogram för energisystem där man ”balanserar” el-värme-kyla-tryckluft (Optimierungssoftware für Energieverbundsysteme (OfE))
• Smarta(re) motorystem (Intelligente Antriebslösungen (IA))
• Automatisk reglering/avstängning i tryckluftsystem (Automatische Absperrung von Stand-By Druckluftnetzen (AASBD))
• Vatten som kylmedel (Wasser als Kältemittel (WaK))
• Magnetisk kylning (Magnetische Kühlung (MK))
• Mikrovågsteknik för uppvärmning (Mikrowellentechnologie (MWT))
• Smarta likströmsnät (Intelligente Gleichstromnetze (IG))
• Keramiska värmeväxlare med cellstrukturer (Wabenförmige keramische Wärmetauscher (WkW))
• Energieffektiva avsvalningsskåp (Energieeffiziente Schaltschrankkühlung (ESK))

Flera av de områden som nämns är redan nu fullt kommersiella (se bild 1). Besparingar i både energi och koldioxid är betydande (se bild 2)

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv