Friday, August 31, 2012

Inte svårt men komplicerat

Energieffektivisering är inte svårt - tekniken finns för att realisera STORA potentialer där användaren tjänar på att förbättra sitt hus/bostad/företag/verksamhet. Men det har visat sig komplicerat att få det gjort. De mest trosvissa hävdar att marknaden sköter det här själv och att priserna motiverar aktörerna till rätt åtgärder. Tyvärr hör bostadministern och hans statssekretare till dem.

Det de bortser ifrån är att marknaden inte erbjuder produkten effektivisering som alternativ till energi. Kundens möjligheter att effektivisera är många men det är komplicerat att plocka ihop delarna, att upphandla dem och få dem på plats i rätt ordning. Därför har EnergiEffektiviseringsFöretagen bildats för att kunna ge bättre och mera kompletta erbjudanden till kunderna. Men dessa koncept behöver utvecklas mera så att EFFEKTIVISERING blir en produkt. Vi är på väg att skapa den marknad som behövs, men den fungerar inte riktigt än.

IVA har insett detta och skrev i en rapport att det är möjligt att halvera energianvändningen i flerbostadshusen till 2050. De skriver bland annat:

• Alla ägare av flerbostadshus måste ha ett långsiktigt mål för hur energieffektivisering och renovering ska ske i deras hus.
• Kompetensen måste stärkas
• Normerna för nybyggnad och renovering av befintliga flerbostadshus måste skärpas.

Just det! Det går att göra men det hoppar inte fixt och färdigt ut ur en (ännu så länge) ofullständigt fungerande marknad.

Inte svårt men komplicerat

Energieffektivisering är inte svårt - tekniken finns för att realisera STORA potentialer där användaren tjänar på att förbättra sitt hus/bostad/företag/verksamhet. Men det har visat sig komplicerat att få det gjort. De mest trosvissa hävdar att marknaden sköter det här själv och att priserna motiverar aktörerna till rätt åtgärder. Tyvärr hör bostadministern och hans statssekretare till dem.

Det de bortser ifrån är att marknaden inte erbjuder produkten effektivisering som alternativ till energi. Kundens möjligheter att effektivisera är många men det är komplicerat att plocka ihop delarna, att upphandla dem och få dem på plats i rätt ordning. Därför har EnergiEffektiviseringsFöretagen bildats för att kunna ge bättre och mera kompletta erbjudanden till kunderna. Men dessa koncept behöver utvecklas mera så att EFFEKTIVISERING blir en produkt. Vi är på väg att skapa den marknad som behövs, men den fungerar inte riktigt än.

IVA har insett detta och skrev i en rapport att det är möjligt att halvera energianvändningen i flerbostadshusen till 2050. De skriver bland annat:

• Alla ägare av flerbostadshus måste ha ett långsiktigt mål för hur energieffektivisering och renovering ska ske i deras hus.
• Kompetensen måste stärkas
• Normerna för nybyggnad och renovering av befintliga flerbostadshus måste skärpas.

Just det! Det går att göra men det hoppar inte fixt och färdigt ut ur en (ännu så länge) ofullständigt fungerande marknad.

Läs mer

Månadsindelade arkiv