Tuesday, May 16, 2017

Irriterande underlåtenhet!

Det börjar faktiskt bli irriterande! Vi har nu hört EU tala om ett effektivare energianvändning skall prioriteras (Efficiency First) och att man måste ha ett grundläggande nytänk på energiområdet (fundamentally rethinking). Lik förb-t (ursäkta språket) håller man på att skriva in i de nya byggnadsreglerna att förnybar energi går före effektvisering! Med den uppenbara konsekvensen att värdefulla energiresurser kan komma att slösas på att användas till ineffektiv användning istället för att reserveras och hushållas till nyttigt bruk!

Och så får vi läsa en ny docerande artikel av IEAs styrelseordförande Noe van Hulst om “The untapped potential of energy efficiency”. Inget fel i den inställningen men var är viljan och var är handlingen? Hitintills är det bara snack och ingen verkstad!

Snart skall IEAs energiministrar ha sitt återkommande möte. Denna gång under svensk ledning. Kan det leda till en reell ändring? En övergång från snack till aktivitet (se bild nedan)!?

image

Irriterande underlåtenhet!

Det börjar faktiskt bli irriterande! Vi har nu hört EU tala om ett effektivare energianvändning skall prioriteras (Efficiency First) och att man måste ha ett grundläggande nytänk på energiområdet (fundamentally rethinking). Lik förb-t (ursäkta språket) håller man på att skriva in i de nya byggnadsreglerna att förnybar energi går före effektvisering! Med den uppenbara konsekvensen att värdefulla energiresurser kan komma att slösas på att användas till ineffektiv användning istället för att reserveras och hushållas till nyttigt bruk!

Och så får vi läsa en ny docerande artikel av IEAs styrelseordförande Noe van Hulst om “The untapped potential of energy efficiency”. Inget fel i den inställningen men var är viljan och var är handlingen? Hitintills är det bara snack och ingen verkstad!

Snart skall IEAs energiministrar ha sitt återkommande möte. Denna gång under svensk ledning. Kan det leda till en reell ändring? En övergång från snack till aktivitet (se bild nedan)!?

Läs mer

Månadsindelade arkiv