Tuesday, November 20, 2012

It is my hope that this report shocks us into action.

Så skriver Världsbankens chef i inledningen till en ny rapport som handlar om hur världen drabbas av en temperaturhöjning på fyra grader celsius. Kommer han att bli sannspådd? Troligtvis inte. Kommer deras rapport att få rätt? Troligtvis med råge. Det är det som är chockerande.

IEAs Energy Technology Perspectives som publicerades tidigare i Ã¥r angav tre nivÃ¥er för temperaturhöjningen. Sex grader som de menar är vad som händer om inget ändras i energipolitiken. Fyra grader som verkar mera sannolikt OM världens ledare vidtar de Ã¥tgärder som de sagt att de skall. Det motsvarar det som IEA WEO kallar “New Policies”. TvÃ¥ grader som fordrar kraftfullare insatser och är vad som borde göras. Ingen lyfte ett ögonbryn efter IEAs redogörelse.

IEAs WEO 2012 från förra veckan gav ytterligare information. Nämligen att man kommer en bra bit på väg, under fyra grader men inte hela vägen till två, bara genom lönsamma energiåtgärder. Ingen reagerade.

SÃ¥  varför skall vi bli chockerade sÃ¥ länge det finns is till punschen?
——————-
PS DNs ledaravdelning har nu läst IEA WEO 2012 mera i detalj och resonerar om skiffergasen. De avslutar ledaren 19 november med orden: “Men som världens energiekvation i dag ser ut fÃ¥r man glädja sig varje gÃ¥ng dÃ¥liga alternativ kan ersättas med nÃ¥got som är lite bättre” . Vore inte WEOs skrivningar om effektivisering nÃ¥got att glädjas Ã¥t och skriva om? Det är ju trots allt ett helt kapitel i boken! Och MYCKET bättre - inte bara lite.

It is my hope that this report shocks us into action.

Så skriver Världsbankens chef i inledningen till en ny rapport som handlar om hur världen drabbas av en temperaturhöjning på fyra grader celsius. Kommer han att bli sannspådd? Troligtvis inte. Kommer deras rapport att få rätt? Troligtvis med råge. Det är det som är chockerande.

IEAs Energy Technology Perspectives som publicerades tidigare i Ã¥r angav tre nivÃ¥er för temperaturhöjningen. Sex grader som de menar är vad som händer om inget ändras i energipolitiken. Fyra grader som verkar mera sannolikt OM världens ledare vidtar de Ã¥tgärder som de sagt att de skall. Det motsvarar det som IEA WEO kallar “New Policies”. TvÃ¥ grader som fordrar kraftfullare insatser och är vad som borde göras. Ingen lyfte ett ögonbryn efter IEAs redogörelse.

IEAs WEO 2012 från förra veckan gav ytterligare information. Nämligen att man kommer en bra bit på väg, under fyra grader men inte hela vägen till två, bara genom lönsamma energiåtgärder. Ingen reagerade.

SÃ¥  varför skall vi bli chockerade sÃ¥ länge det finns is till punschen?
——————-
PS DNs ledaravdelning har nu läst IEA WEO 2012 mera i detalj och resonerar om skiffergasen. De avslutar ledaren 19 november med orden: “Men som världens energiekvation i dag ser ut fÃ¥r man glädja sig varje gÃ¥ng dÃ¥liga alternativ kan ersättas med nÃ¥got som är lite bättre” . Vore inte WEOs skrivningar om effektivisering nÃ¥got att glädjas Ã¥t och skriva om? Det är ju trots allt ett helt kapitel i boken! Och MYCKET bättre - inte bara lite.

Läs mer

Månadsindelade arkiv