Monday, April 11, 2016

Jordens dyraste bygge

De Brittiska planerna för en kärnkraftanläggning i Hinkley Point bedöms komma att bli jordens dyraste byggprojekt, 24 miljarder Pund. I en artikel i The Guardian visas att det också kommer att vara ett gigantiskt slöseri med synnerligen dubiösa värden som framtida generationer kommer att beklaga. Om det nu blir av vill säga. Finansiärerna är inte entydigt entusiastiska trots utlovade garantier från Brittiska staten.

Författaren, Andrew Simms, har granskat projektet i en rapport “Toxic Time Capsule” där han dokumenterar invändningarna. Det handlar naturligtvis om ekonomin där alternativen vind och sol vida understiger det av Brittiska staten garanterade energipriset frÃ¥n Hinkley Point, se bild nedan.

Men det handlar ocksÃ¥ om den ofta använda föreställningen att kärnkraft skulle vara “koldioxidfritt” eller Ã¥tminstone “koldioxidmagert”. Simms visar att koldioxidutsläppen frÃ¥n kärnkraft kan vara upp till 25 gÃ¥nger högre än frÃ¥n vind! NÃ¥got som visats ocksÃ¥ tidigare i jämförande studier.

It seems, as Walt Patterson, an Associate Fellow of the energy programme at the Chatham House think tank, observed, “Nuclear power needs climate change more than climate change needs nuclear power.”

Den Brittiska debatten är inte olik den svenska. FöresprÃ¥karna för kärnkraften är rädda för att “ljuset skall slockna” och att man inte kan lita pÃ¥ förnybar energi som är väderberoende. Tonläget är högt och även de svenska rösterna bleknar i jämförelse.

image

Jordens dyraste bygge

De Brittiska planerna för en kärnkraftanläggning i Hinkley Point bedöms komma att bli jordens dyraste byggprojekt, 24 miljarder Pund. I en artikel i The Guardian visas att det också kommer att vara ett gigantiskt slöseri med synnerligen dubiösa värden som framtida generationer kommer att beklaga. Om det nu blir av vill säga. Finansiärerna är inte entydigt entusiastiska trots utlovade garantier från Brittiska staten.

Författaren, Andrew Simms, har granskat projektet i en rapport “Toxic Time Capsule” där han dokumenterar invändningarna. Det handlar naturligtvis om ekonomin där alternativen vind och sol vida understiger det av Brittiska staten garanterade energipriset frÃ¥n Hinkley Point, se bild nedan.

Men det handlar ocksÃ¥ om den ofta använda föreställningen att kärnkraft skulle vara “koldioxidfritt” eller Ã¥tminstone “koldioxidmagert”. Simms visar att koldioxidutsläppen frÃ¥n kärnkraft kan vara upp till 25 gÃ¥nger högre än frÃ¥n vind! NÃ¥got som visats ocksÃ¥ tidigare i jämförande studier.

It seems, as Walt Patterson, an Associate Fellow of the energy programme at the Chatham House think tank, observed, “Nuclear power needs climate change more than climate change needs nuclear power.”

Den Brittiska debatten är inte olik den svenska. FöresprÃ¥karna för kärnkraften är rädda för att “ljuset skall slockna” och att man inte kan lita pÃ¥ förnybar energi som är väderberoende. Tonläget är högt och även de svenska rösterna bleknar i jämförelse.

Läs mer

Månadsindelade arkiv