Friday, November 01, 2013

Kära Riksdagens Näringsutskott

Kan ni be någon av era tjänstemän att ta sig en timme eller två att bläddra igenom en rapport från Eurelectric? Det skulle löna sig - jag lovar.

Eurelectric är ett samarbetsorgan för kraftindustrin och de är definitivt inga trädkramare, men de är läskunniga och har sett skriften på väggen. Den skrift som bland annat säger: a) Elmarknaden viker och vinsterna sjunker, b) ny teknik för förnybar energi och effektivisering bryter fram, c) Kunderna har nya värderingar och vill ha både värde och service för sina pengar. Därför säger rapporten att:

...the EU power sector faces a significant reconfiguration of its sources of value

Det här handlar alltså ytterst inte om energipolitik i dess snäva bemärkelse (vad man tycker och vill) utan om utvecklingstrender som man antingen kan ta till sig och nyttja eller bekämpa och stå vid sidan om. Eller ännu tydligare - hänga med eller gå under (se bild nedan)

Rapporten erkänner att branschen sannerligen inte varit välkomnande för sådana idéer hitintills. Det är de emellertid i denna rapport även om man fortfarande anar vissa våndor. Till exempel när de skriver om effektivisering och energitjänster. Det är nästa poesi i all sin omskrivning:

New downstream offerings could provide new services and transform the approach to energy supply towards a service-based model.

Men det är definitivt ett steg i rätt riktning och skälet att ni i Näringsutskottet bör ägna rapporten några minuter är att fundera över detta påverkar införandet av effektiviseringsdirektivet (EED) samt hur Vattenfall skulle kunna vara ett instrument i energiomställningen. Ni skulle nämligen kunna slå en signal till Birgitta Dahl och fråga henne hur det gamla Uppdrag 2000 fungerade. Det finns nämligen påtagliga likheter med det och med vad Eurelectric nu skriver!

Nu kanske några av er tycker att det känns fel att prata med den “andra politiska sidan”, men tänk då på att hon var en av er. Hon var ju talman (också). OK?

image

Kära Riksdagens Näringsutskott

Kan ni be någon av era tjänstemän att ta sig en timme eller två att bläddra igenom en rapport från Eurelectric? Det skulle löna sig - jag lovar.

Eurelectric är ett samarbetsorgan för kraftindustrin och de är definitivt inga trädkramare, men de är läskunniga och har sett skriften på väggen. Den skrift som bland annat säger: a) Elmarknaden viker och vinsterna sjunker, b) ny teknik för förnybar energi och effektivisering bryter fram, c) Kunderna har nya värderingar och vill ha både värde och service för sina pengar. Därför säger rapporten att:

...the EU power sector faces a significant reconfiguration of its sources of value

Det här handlar alltså ytterst inte om energipolitik i dess snäva bemärkelse (vad man tycker och vill) utan om utvecklingstrender som man antingen kan ta till sig och nyttja eller bekämpa och stå vid sidan om. Eller ännu tydligare - hänga med eller gå under (se bild nedan)

Rapporten erkänner att branschen sannerligen inte varit välkomnande för sådana idéer hitintills. Det är de emellertid i denna rapport även om man fortfarande anar vissa våndor. Till exempel när de skriver om effektivisering och energitjänster. Det är nästa poesi i all sin omskrivning:

New downstream offerings could provide new services and transform the approach to energy supply towards a service-based model.

Men det är definitivt ett steg i rätt riktning och skälet att ni i Näringsutskottet bör ägna rapporten några minuter är att fundera över detta påverkar införandet av effektiviseringsdirektivet (EED) samt hur Vattenfall skulle kunna vara ett instrument i energiomställningen. Ni skulle nämligen kunna slå en signal till Birgitta Dahl och fråga henne hur det gamla Uppdrag 2000 fungerade. Det finns nämligen påtagliga likheter med det och med vad Eurelectric nu skriver!

Nu kanske några av er tycker att det känns fel att prata med den “andra politiska sidan”, men tänk då på att hon var en av er. Hon var ju talman (också). OK?

Läs mer

Månadsindelade arkiv