Friday, February 12, 2016

Kretsloppsekonomins nya delar

Ellen MacArthur Foundation har givit ut en ny rapport med ett antal fallstudier kring “circular economy”. Det är pÃ¥ det hela taget spännande läsning som ger mÃ¥nga uppslag varav nÃ¥gra direkt berör energisystemet men praktiskt taget allt har en pÃ¥verkan pÃ¥ energi- och resursanvändningen.

Ett exempel visas i bilden nedan där man utöver de traditionella delarna i ett “smart system” ocksÃ¥ tagit in hur energilager lan samutnyttjas i ett lokalt system. Det skall bli spännande att se vilken sorts aktör som nappar först? Blir det nÃ¥gon av de vanliga (energiföretagen) eller nÃ¥gon ny som skapar en affärsidé kring detta? En sak kan man vara säker pÃ¥ och det är att de som sitter och drömmer om fjärde generationens kärnkraft kommer at slumra vidare i sitt alternativa universum när denna nya möjlighet öppnas.  wink

Men samtidigt skall vi vara lite försiktiga med en del av de nya möjligheterna. I skriften finns flera referenser till det som kallas “sakernas internet” (internet of things). Ett sÃ¥dant skapar möjligheter men ocksÃ¥ risker vilket pÃ¥pekades i en artikel i DN nyligen. Ett internet kan hackas och inte alltid av de snälla grabbarna!

image

Kretsloppsekonomins nya delar

Ellen MacArthur Foundation har givit ut en ny rapport med ett antal fallstudier kring “circular economy”. Det är pÃ¥ det hela taget spännande läsning som ger mÃ¥nga uppslag varav nÃ¥gra direkt berör energisystemet men praktiskt taget allt har en pÃ¥verkan pÃ¥ energi- och resursanvändningen.

Ett exempel visas i bilden nedan där man utöver de traditionella delarna i ett “smart system” ocksÃ¥ tagit in hur energilager lan samutnyttjas i ett lokalt system. Det skall bli spännande att se vilken sorts aktör som nappar först? Blir det nÃ¥gon av de vanliga (energiföretagen) eller nÃ¥gon ny som skapar en affärsidé kring detta? En sak kan man vara säker pÃ¥ och det är att de som sitter och drömmer om fjärde generationens kärnkraft kommer at slumra vidare i sitt alternativa universum när denna nya möjlighet öppnas.  wink

Men samtidigt skall vi vara lite försiktiga med en del av de nya möjligheterna. I skriften finns flera referenser till det som kallas “sakernas internet” (internet of things). Ett sÃ¥dant skapar möjligheter men ocksÃ¥ risker vilket pÃ¥pekades i en artikel i DN nyligen. Ett internet kan hackas och inte alltid av de snälla grabbarna!

Läs mer

Månadsindelade arkiv