Wednesday, April 24, 2013

LÄRINVESTERINGAR är inte subventioner

Med viss regelbundenhet dyker det upp pÃ¥stÃ¥enden om att man skall undvika “subventioner” till förnybar energi. Istället bör vi hÃ¥lla oss till den lönsamma kärnkraften som dessutom är nästa koldioxidfri. Nu senast i SvD - hÃ¥hÃ¥jaja.

1. För en tid sedan rapporterades att el från solceller nu är ekonomiskt konkurrenskraftig i delar av Europa. Det har den blivit därför att man investerat i denna teknik så att man har kunnat utveckla den till den nivå den nått idag och kan fortsätta att utvecklas (prestanda och kostnader) av egen kraft. Lärinvesteringar är inte subvention - Marknader måste skapas.

2. Kärnkraften ger också upphov till emissioner av växthusgaser. I SvD citeras en studie av Vattenfall. Det finns andra bedömningar som visar på betydligt högre utsläpp (se tabell nedan). En av de avgörande skillnaderna i olika studier tycks vara i hur hög grad man tar hänsyn till bränslecykeln och avfallshanteringen. Den studie som länkas här har åtminstone granskats i en publiceringsprocess.

Artikelförfattarna i SvD målar ut Harmageddon för både glesbygden och industrin till följd av lärinvesteringarnas påverkan på elpriset. Industrin har säkert problem med kostnader som de kan bota med lönsam energieffektivisering. Kostnader är nämligen pris gånger volym. Och volymen kan minskas på ett lönsamt sätt!

Sedan har vissa delar av industrin problem, bland annat pappersindustrin, som beror på vikande efterfrågan för vissa produkter. Det botas inte av att man vidmakthåller miljömässigt tveksam elproduktion.

image

LÄRINVESTERINGAR är inte subventioner

Med viss regelbundenhet dyker det upp pÃ¥stÃ¥enden om att man skall undvika “subventioner” till förnybar energi. Istället bör vi hÃ¥lla oss till den lönsamma kärnkraften som dessutom är nästa koldioxidfri. Nu senast i SvD - hÃ¥hÃ¥jaja.

1. För en tid sedan rapporterades att el från solceller nu är ekonomiskt konkurrenskraftig i delar av Europa. Det har den blivit därför att man investerat i denna teknik så att man har kunnat utveckla den till den nivå den nått idag och kan fortsätta att utvecklas (prestanda och kostnader) av egen kraft. Lärinvesteringar är inte subvention - Marknader måste skapas.

2. Kärnkraften ger också upphov till emissioner av växthusgaser. I SvD citeras en studie av Vattenfall. Det finns andra bedömningar som visar på betydligt högre utsläpp (se tabell nedan). En av de avgörande skillnaderna i olika studier tycks vara i hur hög grad man tar hänsyn till bränslecykeln och avfallshanteringen. Den studie som länkas här har åtminstone granskats i en publiceringsprocess.

Artikelförfattarna i SvD målar ut Harmageddon för både glesbygden och industrin till följd av lärinvesteringarnas påverkan på elpriset. Industrin har säkert problem med kostnader som de kan bota med lönsam energieffektivisering. Kostnader är nämligen pris gånger volym. Och volymen kan minskas på ett lönsamt sätt!

Sedan har vissa delar av industrin problem, bland annat pappersindustrin, som beror på vikande efterfrågan för vissa produkter. Det botas inte av att man vidmakthåller miljömässigt tveksam elproduktion.

Läs mer

Månadsindelade arkiv