Monday, August 29, 2016

Lagomteknik och lagomkonsumtion för maximal uthållighet

I ETC slÃ¥r Bodil Jönsson ett slag för vad hon kallar “lagomarbete” och skriver:

Nu inför den framvällande robotiseringen blir det viktigare än någonsin att klargöra vilken plats vi vill ge lönearbetet i livet och vilken samhällsfunktion vi vill att det ska fylla.

Tvivelsutan ger automationen nya möjligheter. McKinsey visar att många arbetsuppgifter kan automatiseras och visar var maskiner (datorer) kan ta över, se figur nedan.

SÃ¥ tekniken finns och skulle kunna ge oss möjlighet att besinna oss. FrÃ¥ga oss om mer alltid är bättre eller om lagom är bäst, inte bara för oss själva och vÃ¥r egen uthÃ¥llighet utan ocksÃ¥ miljöns. Men klarar en sÃ¥dan förändring kollisionen med vÃ¥ra “nedärvda” normsystem?

Zygmunt Bauman har visat hur det gamla samhällets arbetsetik (den som inte arbetar skall heller inte äta) har bytts ut mot en konsumtionsetik (shoppa dig lycklig). 

image

Lagomteknik och lagomkonsumtion för maximal uthållighet

I ETC slÃ¥r Bodil Jönsson ett slag för vad hon kallar “lagomarbete” och skriver:

Nu inför den framvällande robotiseringen blir det viktigare än någonsin att klargöra vilken plats vi vill ge lönearbetet i livet och vilken samhällsfunktion vi vill att det ska fylla.

Tvivelsutan ger automationen nya möjligheter. McKinsey visar att många arbetsuppgifter kan automatiseras och visar var maskiner (datorer) kan ta över, se figur nedan.

SÃ¥ tekniken finns och skulle kunna ge oss möjlighet att besinna oss. FrÃ¥ga oss om mer alltid är bättre eller om lagom är bäst, inte bara för oss själva och vÃ¥r egen uthÃ¥llighet utan ocksÃ¥ miljöns. Men klarar en sÃ¥dan förändring kollisionen med vÃ¥ra “nedärvda” normsystem?

Zygmunt Bauman har visat hur det gamla samhällets arbetsetik (den som inte arbetar skall heller inte äta) har bytts ut mot en konsumtionsetik (shoppa dig lycklig). 

Läs mer

Månadsindelade arkiv