Thursday, October 31, 2013

Mjukgörare för effektivisering

eceee publicerar en översikt över olika sätt att göra villkoren för effektivisering i byggnader lite lättare och där man hämtat exempel från olika länder och världsdelar. “Mjukgörarna” handlar om finansiering genom t.ex. lån, återbetalningsvillkor och metoder, energitjänstepaket och liknande. Åtgärderna handlar om all slags teknik och för både nya och befintliga byggnader (se bild nedan).

Ett annorlunda inslag i denna skrift är att man kommenterar exemplens användbarhet som modeller i andra miljöer (transferability). Läsaren får alltså lite hjälp när man finderar på hur tillämpliga t.ex. Kinas, Estlands och USAs erfarenheter är hos oss själva. Överföringen av Tyska KfW till Sverige är kanske mera uppenbar.

image

Mjukgörare för effektivisering

eceee publicerar en översikt över olika sätt att göra villkoren för effektivisering i byggnader lite lättare och där man hämtat exempel från olika länder och världsdelar. “Mjukgörarna” handlar om finansiering genom t.ex. lån, återbetalningsvillkor och metoder, energitjänstepaket och liknande. Åtgärderna handlar om all slags teknik och för både nya och befintliga byggnader (se bild nedan).

Ett annorlunda inslag i denna skrift är att man kommenterar exemplens användbarhet som modeller i andra miljöer (transferability). Läsaren får alltså lite hjälp när man finderar på hur tillämpliga t.ex. Kinas, Estlands och USAs erfarenheter är hos oss själva. Överföringen av Tyska KfW till Sverige är kanske mera uppenbar.

Läs mer

Månadsindelade arkiv