Wednesday, June 29, 2016

Något gott från Bryssel!

eceee har tillsammans med nÃ¥gra andra organisationer lÃ¥tit publicera tvÃ¥ studier om vad det skulle innebära och hur man bör gÃ¥ tillväga för att göra principen om “effektivisering först” (efficiency first) till verklig handling och praktisk politik. Bra läsning för hängmattan och en pÃ¥minnelse om att “Bryssel” (ocksÃ¥) gör kloka saker som när de proklamerar att effektvisering skall vara prioriterat i energipolitiken.

I den ena studien “Efficiency First: A New Paradigm for the European Energy System – Driving Competitiveness, Energy Security and Decarbonisation through increased Energy Productivity”, vars namn talar för sig själv visar man att effektvisering är en stark drivkraft för industriell utveckling, miljöåtgärder och energisäkerhet. Där visar man ocksÃ¥ i snygg grafik vad detta kan komma att innebära för energisystemet de närmaste 35 Ã¥ren, se bild nedan.

I den andra “Governance for Efficiency First: “Plan, Finance and Deliver” – ten near-term actions the European Commission should take to make Efficiency First a reality” visar man vilka politiska och finansiella krafter som vi mÃ¥ste sätta i rörelse.

Nu är det upp till oss att lobba, inte så mycket i Bryssel för där har principen åtminstone etablerats men i våra hemländer så att de går i samma riktning. Det tycks ju inte vara helt självklart att till exempel IVA, Svenskt Näringsliv och Finasnpolitiska rådet, för att nämna några, är inne på den här linjen.
————————————

PS För nÃ¥gra dagar sedan skrev jag att det fanns stora oexploaterade effektiviseringsmöjligheter i vÃ¥rt land och värderade dem till 2 miljarder per Ã¥r. Det var fel! Det skall vara 20 miljarder!! Man skall inte bara lita pÃ¥ sina excel-ark utan ocksÃ¥ koppla in hjärnan.  red face

Det pÃ¥minner om den gamla historien om beväringen som blev utskälld av sitt befäl för att han alltid kom sist till uppställningarna och blev kallad för “en dj-a nolla”. Men han svarade att en nolla som kommer först inte har nÃ¥got värde men en nolla pÃ¥ slutet kan betyda en hel del.

image

Något gott från Bryssel!

eceee har tillsammans med nÃ¥gra andra organisationer lÃ¥tit publicera tvÃ¥ studier om vad det skulle innebära och hur man bör gÃ¥ tillväga för att göra principen om “effektivisering först” (efficiency first) till verklig handling och praktisk politik. Bra läsning för hängmattan och en pÃ¥minnelse om att “Bryssel” (ocksÃ¥) gör kloka saker som när de proklamerar att effektvisering skall vara prioriterat i energipolitiken.

I den ena studien “Efficiency First: A New Paradigm for the European Energy System – Driving Competitiveness, Energy Security and Decarbonisation through increased Energy Productivity”, vars namn talar för sig själv visar man att effektvisering är en stark drivkraft för industriell utveckling, miljöåtgärder och energisäkerhet. Där visar man ocksÃ¥ i snygg grafik vad detta kan komma att innebära för energisystemet de närmaste 35 Ã¥ren, se bild nedan.

I den andra “Governance for Efficiency First: “Plan, Finance and Deliver” – ten near-term actions the European Commission should take to make Efficiency First a reality” visar man vilka politiska och finansiella krafter som vi mÃ¥ste sätta i rörelse.

Nu är det upp till oss att lobba, inte så mycket i Bryssel för där har principen åtminstone etablerats men i våra hemländer så att de går i samma riktning. Det tycks ju inte vara helt självklart att till exempel IVA, Svenskt Näringsliv och Finasnpolitiska rådet, för att nämna några, är inne på den här linjen.
————————————

PS För nÃ¥gra dagar sedan skrev jag att det fanns stora oexploaterade effektiviseringsmöjligheter i vÃ¥rt land och värderade dem till 2 miljarder per Ã¥r. Det var fel! Det skall vara 20 miljarder!! Man skall inte bara lita pÃ¥ sina excel-ark utan ocksÃ¥ koppla in hjärnan.  red face

Det pÃ¥minner om den gamla historien om beväringen som blev utskälld av sitt befäl för att han alltid kom sist till uppställningarna och blev kallad för “en dj-a nolla”. Men han svarade att en nolla som kommer först inte har nÃ¥got värde men en nolla pÃ¥ slutet kan betyda en hel del.

Läs mer

Månadsindelade arkiv