Friday, April 22, 2016

Och ändå rör han sig?

The demand side of the market is a ‘sleeping giant’ that could transform the future energy system.

Orden kommer frÃ¥n ett inlägg i Euractiv och som handlar om hur marknadsutformningen mÃ¥ste ändras för att energisystemet skall förändras och bli uthÃ¥lligt. Författaren anser att den förhärskande inställningen om kunden som marknadsaktör inte hÃ¥ller. Den baseras pÃ¥ idén “price and pray”. skriver han. NÃ¥got som författaren till de rader ni nu läser lätt instämmer i (http://fourfact.se/images/uploads/ECEEE2015Nilsson.pdf).

Och ännu mer sÃ¥ efter att ha fÃ¥tt ett reklamutskick frÃ¥n SvD där de vill intressera för sitt sensommarevenemang “Energy Summit”. Där slumrar jätten sött! Rader av talare i en lÃ¥ng kö och som väsentligen har nÃ¥gon aspekt pÃ¥ energitillförsel att förmedla. I nÃ¥gra fall antyder man att de skall tala om “energimixen”. Men mot bakgrund av EUs “Energy Union” sägs skall bli baserad pÃ¥ “Efficiency First” och “Fundamental rethinking of energy effieincy” sÃ¥ har det budskapet inte nÃ¥tt till Sverige än!

Synd eftersom man i flera andra länder i EU jobbar aktivt med frågan och är beredda att ta för sig.

Och ändå rör han sig?

The demand side of the market is a ‘sleeping giant’ that could transform the future energy system.

Orden kommer frÃ¥n ett inlägg i Euractiv och som handlar om hur marknadsutformningen mÃ¥ste ändras för att energisystemet skall förändras och bli uthÃ¥lligt. Författaren anser att den förhärskande inställningen om kunden som marknadsaktör inte hÃ¥ller. Den baseras pÃ¥ idén “price and pray”. skriver han. NÃ¥got som författaren till de rader ni nu läser lätt instämmer i (http://fourfact.se/images/uploads/ECEEE2015Nilsson.pdf).

Och ännu mer sÃ¥ efter att ha fÃ¥tt ett reklamutskick frÃ¥n SvD där de vill intressera för sitt sensommarevenemang “Energy Summit”. Där slumrar jätten sött! Rader av talare i en lÃ¥ng kö och som väsentligen har nÃ¥gon aspekt pÃ¥ energitillförsel att förmedla. I nÃ¥gra fall antyder man att de skall tala om “energimixen”. Men mot bakgrund av EUs “Energy Union” sägs skall bli baserad pÃ¥ “Efficiency First” och “Fundamental rethinking of energy effieincy” sÃ¥ har det budskapet inte nÃ¥tt till Sverige än!

Synd eftersom man i flera andra länder i EU jobbar aktivt med frågan och är beredda att ta för sig.

Läs mer

Månadsindelade arkiv